Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023–⁠2027

Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023–2027 (dále jen „SP SZP“) byl 24. 11. 2022 schválen prováděcím rozhodnutím Evropské komise C(2022) 8338 final.

Základní principy fungování jsou zaměřeny na podporu evropských zemědělců, zajišťování potravinové bezpečnosti v Evropě, a to při provozování odolného, udržitelného a konkurenceschopného zemědělského sektoru. Současně došlo ke sloučení podpor v rámci Společné zemědělské politiky do jediného strategického dokumentu, což umožní jeho lepší řízení pro naplňování stanovených cílů.

SP SZP je nastaven tak, aby podpořil udržitelnost a konkurenceschopnost zemědělství, a přispěl k naplnění Zelené dohodě pro Evropu (European Green Deal), a to zejména strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork Strategy) a strategie v oblasti biologické rozmanitosti (EU Biodiversity Strategy for 2030).

Logo eu

SP SZP je zaměřen zejména na:

  • zajištění spravedlivých podmínek a stabilní hospodářské budoucnosti pro zemědělce
  • vyšší ambice v oblasti životního prostředí a klimatu
  • zachování úlohy zemědělství jakožto základní složky evropské společnosti

V zájmu realizace těchto obecnějších cílů Komise stanovila deset konkrétních cílů:

Zdroj: DG AGRI

V SP SZP nesou členské státy, oproti předchozím programovým obdobím, větší odpovědnost za dosažení cílů definovaných na úrovni EU. Větší subsidiarita umožňuje členským státům lépe zohlednit místní podmínky a potřeby a mají větší slovo při stanovování rámce pro dodržování podmínek a jejich kontrolu.

Původní termín pro předložení SP SZP do 1. 1. 2020 se nepodařilo dodržet z důvodu zpoždění schvalování legislativy na evropské úrovni. Proto bylo pro roky 2021–2022 stanoveno pro všechny členské země EU dvouleté přechodné období. První příjmy žádostí pro intervence v rámci SP SZP byly vyhlášeny v březnu 2023. 

Související odkazy

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.