Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství 2014–2020

Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství 2014–2020 byl ustanoven Ministerstvem zemědělství. Monitorovací výbor posuzuje provádění programu a pokrok při plnění jeho cílů, schvaluje kritéria pro výběr financovaných operací, přezkoumává činnosti a výstupy spojené s plánem hodnocení programu, přezkoumává opatření v rámci programu spojená s plněním specifických předběžných podmínek, přezkoumává a schvaluje výroční zprávy o provádění před jejich odesláním Evropské komisi a posuzuje opatření na podporu rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí a nediskriminace, včetně přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.