Výroční zprávy

Výroční zpráva obsahuje klíčové informace o provádění Programu rozvoje venkova (PRV) a jeho priorit, co se týče např. finančních údajů, společných ukazatelů a ukazatelů specifických pro jednotlivé programy či vyčíslených cílových hodnot.

Tuto zprávu počínaje rokem 2016 až do roku 2023 včetně, má každý členský stát EU povinnost předkládat nejpozději do 30. června Evropské komisi za předchozí kalendářní rok. Výjimku v tomto nastaveném schématu představuje výroční zpráva za rok 2016, která zahrnuje současně informace o dvou předchozích letech 2014 a 2015.

V rámci schvalovacího procesu je nezbytnou podmínkou projednání a následné schválení dané výroční zprávy Monitorovacím výborem PRV. Následně je schválená výroční zpráva odesílána Evropské komisi k posouzení.

Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2022.
Publikováno: 28. 8. 2023
Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2021.
Publikováno: 27. 7. 2022
Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2020.
Publikováno: 27. 7. 2021
Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2019.
Publikováno: 10. 8. 2020
Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2018.
Publikováno: 22. 10. 2019
Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2017.
Publikováno: 1. 11. 2018
Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2016.
Publikováno: 18. 12. 2017
Výroční zpráva o provádění Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 za rok 2014/2015.
Publikováno: 16. 9. 2016

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.