Prevence před povodněmi IV

Dotační program 129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“ (2019–2024) navazuje na úspěšné předchozí etapy realizované již od roku 2002.

Cílem čtvrté etapy je zvýšení míry ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem dle směrnice 2007/60/ES realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro zvládání povodňových rizik. Budou upřednostňována efektivní technická opatření vytvářející akumulační a retenční prostory (tj. zřizování, úprava a rekonstrukce poldrů včetně realizace dalších doprovodných opatření jako jsou např. zasakovací průlehy atp., zřizování a rekonstrukce vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízené rozlivy povodní) a dále výstavba opatření podél vodních toků v intravilánu. Bude přihlíženo k systémovému řešení protipovodňové ochrany v rámci povodí.

Program 129 360 je rozdělen na čtyři podprogramy:

  • 129 363 „Podpora projektové dokumentace“,

  • 129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí",

  • 129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“,

  • 129 366 „ Podpora přípravy a realizace vyvolaných investic a staveb související s výstavbou vodního díla Nové Heřminovy.

Příjem žádostí o poskytnutí dotace v programu 129 360 byl v roce 2022 ukončen. Do roku 2028 budou postupně dokončovány technologicky a časově náročné akce.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.