Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh záměr a) Vytváření organizace producentů

Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh záměr a) Vytváření organizace producentů (dále jen „opatření 5.2., záměr a)”) je zaměřeno na zlepšení postupů při zavádění opatření k racionálnímu řízení zdrojů, vytváření přidané hodnoty produktům akvakultury a stabilizaci trhů prostřednictvím organizací producentů, informovanost spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury. Opatření 5.2., záměr a) je v souladu s čl. 68 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu.

Opatření 5.2., záměr a) přispívá ke specifickému cíli podporou aktivit spojených se zakládáním organizace producentů.

Dotaci lze poskytnout na vytváření organizací producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborových organizací uznaných podle kapitoly II oddílu II nařízení č. 1379/2013.

Pravidla pro žadatele:

Řídicí orgán OP Rybářství vydává Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům s přímými nákupy ze 13. výzvy OP Rybářství 2014 - 2020

26. 4. 2019
Řídicí orgán OP Rybářství vydal ke dni 26.4.2019 již 31 Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům s přímými nákupy ze 13. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020.

Výhody zakládání organizací producentů v akvakultuře

13. 9. 2018
Využijte dotace bez háčku! V rámci třinácté výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat žádosti o podporu také na projekty pro záměr Vytváření organizace producentů, který podporuje aktivity spojené se zakládáním organizací nebo sdružení organizací producentů. Tradiční podzimní kolo dotací odstartuje Ministerstvo zemědělství ČR v úterý 9. října 2018 v 9.00 hodin.…
20. 3. 2017
Za účelem zpřehlednění možností propagačních aktivit financovaných z OP Rybářství 2014 – 2020 připravil Řídící orgán OP Rybářství průvodce opatřeními zaměřenými na propagaci. V tomto průvodci jsou popsány základní informace o podporovaných a nepodporovaných aktivitách, způsobilých žadatelích a výši podpory pro jednotlivá opatření.
Stáhnout (pdf, 196 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.