Protipovodňová ochrana

Prostřednictvím subkomponenty 2.6.1. Protipovodňová ochrana je podpora předprojektových a projektových dokumentací zaměřena na přípravu realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v regionech postihovaných suchem a významných vodních děl, určených zejména na ochranu před povodněmi.

Projektová příprava pro opatření s předmětem podpory odpovídající stavebním podprogramům.

Stavební podprogramy jsou zaměřené na opatření s retencí a opatření podél vodních toků.

Opatření s retencí jsou zejména zřizování nových retenčních prostorů, úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem, opatření k rozlivům povodní, výstavba a rekonstrukce poldrů a suchých nádrží.

Opatření podél vodních toků jsou zejména zvyšování průtočné kapacity koryta, jeho stabilizace, výstavba ochranných zdí, hrází a valů

Realizace vyvolaných investic komplexu protipovodňových opatření na Horní Opavě zajišťuje realizaci projektů, které svou charakteristikou nesplňují požadavky stavebních podprogramů, ale jejich realizace je nezbytná pro dokončení protipovodňových opatření na Horní Opavě, zejména Vodní nádrže Nové Heřminovy.

Žadatel:
Státní podniky Povodí, Lesy ČR, obce

Míra finanční podpory:
70–95 % stavebních uznatelných nákladů

Předpokládaná doba příjmu žádostí:
Průběžně do roku 2023

Předpokládaná alokace výzvy:
4,57 mld. Kč

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.