Podmíněnost

V České republice jsou Kontroly podmíněnosti zavedeny od 1. 1. 2009, dříve také označované názvem Cross Compliance.

Plné čerpání plošných podpor SZP – přímých plateb a některých plateb rozvoje venkova (AEKO, ANC a Natura 2000) se váže na to, že zemědělci a jiní žadatelé dodržují základní podmínky v oblasti životního prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, zdraví rostlin a dobrých životních podmínek zvířat. V novém období SZP od roku 2023 tyto základní podmínky reagují na zvýšené environmentální cíle nové SZP a lépe zohledňují výzvy v oblasti životního prostředí a klimatu.

Od roku 2023 požadavky podmíněnosti přejímají některé podmínky předchozích plateb pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening).

Povinné požadavky na hospodaření (PPH) jsou stanoveny podle právních předpisů EU. Právní předpisy uvedené v příloze III nařízení Evropského parlament a Rady č. 2021/2115, které se týkají povinných požadavků na hospodaření, se použijí v platném znění a v případě směrnic ve znění provedeném členskými státy.

Podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) stanoví každý členský stát ve strategických plánech SZP, přičemž zohlední specifické charakteristiky dotčených oblastí, včetně půdních a klimatických podmínek, stávající způsoby hospodaření, zemědělské postupy, velikost zemědělských podniků a jejich strukturu, využívání půdy ve vztahu
k těmto konkrétním oblastem:

a) Klima a životní prostředí, včetně vody, půdy a biologické rozmanitosti ekosystémů;

b) Veřejné zdraví a zdraví rostlin;

c) Dobré životní podmínky zvířat.

Zjednodušení systému a požadavků podmíněnosti k roku 2024 – účinnost nařízení vlády č. 185/2024 Sb. od 1.července 2024 a doplnění informací k tiskové zprávě ze dne 13. června 2024

28. 6. 2024
Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 185/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, které zejména odkládá úpravu podmínek standardu DZES 5 (eroze půdy) a ruší povinnost vyčlenění neprodukčních ploch v rámci standardu DZES 8. O zmírnění podmínek u výše uvedených standardů DZES jsme informovali tiskovou zprávou ze dne 13…
10. 6. 2024
V příloze naleznete přehled termínů pro plnění podmínek stěžejních environmetálních opatření a přímých plateb rozvoje venkova SP SZP na období 2023–2027. Jedná se o pracovní pomůcku, materiál není právně závazný.
Stáhnout (xls, 79 kB)
V příloze naleznete aktualizované přehledy osiv pro rok 2024 pro standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), přímé platby (Ekoplatbu) a intervence agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství Strategického plánu SZP na období 2023–2027.
Stáhnout (pdf, 674 kB)
Příručka pro žadatele s aktuálními podmínkami standardů dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy (DZES) a povinných požadavků na hospodaření (PPH) platnými pro rok 2024  obsahuje podrobné informace k upraveným podmínkám standardů DZES podle změn nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., které nabyly účinnosti 1. dubna 2024.
Úprava standardů DZES zohledňuje možnosti podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2024/587, které v reakci na výtky zemědělců poskytuje významné odchylky pro podmínky pro rok 2024, mj. pro neprodukční plochy a DZES 8.
Znění příručky zveřejněné 22. 3. 2024 bylo dodatečně upraveno. Doplnění informací v příručce nemění stanovené podmínky pro rok 2024. Doplněno bylo například zjednodušení u podmínek nektarodárných a zelených úhorů v rámci celofaremní ekoplatby. Od roku 2024 je zrušena povinnost provést na těchto úhorech pastvu, seč nebo mulčování, která vyplývala z nařízení vlády č. 307/2014 Sb. Doplněn byl také přehled plateb, na které se vztahují podmínky podmíněnosti.
 
Stáhnout (pdf, 3 MB)

Neprodukční plochy v roce 2024

11. 3. 2024
V souladu s přijetím výjimky dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2024/587 ze dne 12. února 2024 lze v letošním roce využít výjimky z podmínky plnění minimálního procentního podílu neprodukčních ploch z orné půdy (kultura R, U, G) v rámci DZES 8 a základní celofaremní ekoplatby. Podrobné informace naleznete v tomto článku.

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti 2023

21. 4. 2023
Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2023 je vydávána pro poskytnutí výkladu a bližších informací pro podmínky týkající se standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) a povinných požadavků na hospodaření (PPH), které upravuje nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům.

Nové nařízení vlády upravující pravidla podmíněnosti

28. 3. 2023
Dne 28.3.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů, Částka 43, nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům. Pravidla kontrol podmíněnosti jsou součástí Společné zemědělské politiky České republiky na období 2023–2027 a Strategického plánu České republiky. Podporují zemědělské hospodaření ke shodě s ochranou životního prostředí tím, že poskytování přímých plateb a ročních…

Váhové koeficienty pro neprodukční plochy

6. 3. 2023
Váhové koeficienty pro neprodukční plochy platné k 6. 3. 2023.

Přehledy osiv pro vybrané intervence

21. 2. 2023
V příloze naleznete přehledy osiv pro standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), přímé platby (Ekoplatbu) a intervence agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství Strategického plánu SZP na období 2023–2027.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.