2.1.1 Inovace

Aktivita je zaměřena na rozvoj technických, vědeckých nebo organizačních znalostí a inovace zaměřené na zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovativních produktů nebo procesů, včetně technologií, výrobků či metod v oblasti akvakultury. Dále je aktivita zaměřena na navázání a budování partnerství s dalšími zeměmi v odvětví rybářství.

Inovace

Příjemci: Podpora je určena podnikům akvakultury, zpracovatelům ryb, rybářským svazům a pobočným spolkům rybářských svazů spolupracujícím s partnerem projektu, nebo veřejnoprávním subjektům (veřejným vysokým školám a výzkumným organizacím) spolupracujícím s partnerem projektu.

Partner projektu: Partner projektu je veřejný nebo soukromý vědecký subjekt (univerzita, vysoká škola, výzkumný ústav nebo veřejné výzkumné instituce Akademie věd České republiky) spolupracující na projektu se žadatelem/příjemcem, kterým je podnik akvakultury, zpracovatel ryb, rybářský svaz, pobočný spolek. Nebo je partnerem projektu podnik akvakultury, zpracovatel ryb, rybářský svaz, pobočný spolek spolupracující na projektu s žadatelem/příjemcem, kterým je veřejnoprávní subjekt (veřejná vysoká škola nebo výzkumná organizace).

Použitá míra podpory: 75 % pro podniky akvakultury, 95 % pro veřejnoprávní subjekty (veřejná vysoká škola nebo výzkumná organizace) (70 000 až 20 000 000 Kč na projekt).

Výzvy v rámci aktivity 2.1.1 Inovace:

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.