129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“

Dotace sloužící k podpoře výstavby a zabezpečení infrastruktury vodovodů ve veřejném zájmu za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody upravují Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci podprogramu 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“. Program je primárně určen pro zajištění a zvýšení dostupnosti pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu zejména v oblastech s nedostatkem body a v oblastech zasažených suchem.

Program je realizován za účelem:

  • výstavby, modernizace, rekonstrukce a obnovy vodárenské infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a  na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody.,
  • zabezpečení a zajištění větší odolnosti vodárenské infrastruktury,
  • předcházení možným dopadům nedostatku pitné vody,
  • podpory Smart Meteringu za účelem snížení ztrát pitné vody a umožnění regulace v oblastech s nedostatkem vody.

Termíny a způsob předkládání nových žádostí o zařazení akcí do Programu vyhlašuje Ministerstvo zemědělství formou výzev.

K podpoře opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody za účelem zajištění a zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou je určen podprogram 129 403.

II. Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“.

20. 2. 2024
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací II. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I.“ (dále jen podprogram 129 403).  

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“

31. 5. 2021
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací I. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I.“ (dále jen podprogram „129 403").

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.