Harmonogram výzev

Harmonogram příjmu žádostí SP SZP na rok 2024 v příloze je podrobnějším zobrazením podle jednotlivých intervencí, s uvedením specifických cílů, plánovaným datem zahájení a ukončení příjmu žádostí, finančních alokací, podporovanými aktivitami, územní působností a způsobilých žadatelů.

Pro projektové intervence rozvoje venkova si dovolujeme upozornit, že v rámci dokládání povinných příloh po podání Žádosti o dotaci bude muset žadatel, stejně jako v rámci Programu rozvoje venkova, doložit platné stavební povolení (tj. do cca do 3 – 4 měsíců od ukončení příjmu žádostí).

Tematické oblasti

Termín příjmu žádostí

Přímé platby a plošné platby předkládané v rámci jednotné žádosti

15. 4. – 15. 5. 2024; vždy cca polovina dubna až polovina května daného roku

 • 01.21 – Základní podpora příjmu pro udržitelnost (= BISS) a 03.29 Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost
 • 02.28 – Platba pro malé zemědělce
 • 04.30 – Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce
 • 05.31 a 06.31 Režimy pro klima a životní prostředí (= Ekoplatba)
 • 07.32 až 15.32 Podpory příjmu vázané na produkci
 • 16.70 až 22.70 AEKO (22.70 až od roku 2024)
 • 23.70 – Ekologické zemědělství
 • 27.70 – Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací (= Antimikrobiální rezistence)
 • 28.70 – Dobré životní podmínky zvířat
 • 29.70 a 30.70 Lesnicko-environmentální platby
 • 31.71 – ANC
 • 32.72 – Natura 2000
 • Staré závazky pro Zalesňování zemědělské půdy

52.77 – LEADER

1. 9. 2023 do 31. 1. 2024

 • 2. kolo příjmu programových rámců Místních akčních skupin se předpokládá od 1.9. 2023 do 31. 1. 2024
 • Příjem projektů realizovaných prostřednictvím MAS bude probíhat kontinuálně od roku 2024

Projektové intervence – jarní kolo 2024

30. 4. do 21. 5. 2024

 • 35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství
 • 36.73 – Investice do lesnické infrastruktury
 • 37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3
 • 40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích
 • 43.73 – Neproduktivní investice v lesích
 • 44.73 – Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 45.73 – Investice do nezemědělských činností

Projektové intervence – podzimní kolo 2024

říjen 2024

 • 33.73 – Investice do zemědělských podniků
 • 34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů
 • 38.73 – Investice do obnovy kalamitních ploch
 • 39.73 – Investice do ochrany MZD
 • 49.75 – Zahájení činnosti mladého zemědělce
 • 51.77 – Inovace při zpracování zemědělských produktů
 • 53.77 – Podpora operačních skupin a projektů EIP

Projektové intervence – kontinuální příjem

 

 • 54.78 – Podpora poradenství

Od 25. 4. 2023 záměr a) individuální poradenství

Od 1. 4. 2024 záměr c) specializované poradenství

 • 55.78 – Podpora vzdělávání

Od října 2024

 • 52.77 – Leader - projekty předkládané prostřednictvím Místních akčních skupin

Od 2024 (do 4/2024 z PRV)

 • 46.73 – Pozemkové úpravy

Od 2024 (v roce 2023 PRV)

Odvětvové intervence – rok 2024

 

 • 56.55 až 61.55 Odvětví včelařství

1. 8. 2023 – 31. 7. 2024

 • 63.58 – Investice do výroby vína

1. 6. – 31. 8. 2024

 • 62.58 – Restrukturalizace a přeměna vinic

1. 1. – 31. 12. 2024

 • 64.47 až 78.47 Odvětví ovoce a zelenina
 • 79.47 až 86.47 Odvětví vejce
 • 87.47 až 93.47 Odvětví okrasné rostliny
 • 94.47 až 97.47 Odvětví brambory

Žádost o uznání OP – kdykoli po celý rok

Žádost o nový operační program – do 15. srpna 2024

Žádost o změnu operačního programu na následující rok(y) – do 15. srpna 2024

Žádost o změnu operačního programu v průběhu roku 2024 – do 15. listopadu 2024

Žádost o část podpory – do 31. července 2024 za výdaje vynaložené v 1. pololetí operačního programu

(žádost o zbývající část podpory nebo o roční podporu se bude podávat až v roce 2025, do 15. února 2025).

Příslušná nařízení vlády a na ně navazující metodická doporučení, stejně tak jako Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro projektové intervence SP SZP budou postupně zveřejňována po svém schválení na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz a Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.

Ministerstvo zemědělství bude před jednotlivými koly příjmu žádostí na projektové intervence organizovat online školení k podmínkám Pravidel. Všechny termíny a pokyny pro přihlášení budou zveřejňovány na výše uvedených internetových stránkách.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.