Podpora je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.

Cílem je posílení rekreační funkce lesa (např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení významných přírodních prvků, výstavba herních, naučných a fitness prvků), opatření k usměrňování návštěvnosti území (např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor), opatření k údržbě lesního prostředí (např. odpadkové koše), opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, stupně) a nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů. Operace je zacílena na PUPFL na území celé ČR mimo zvláště chráněná území, oblasti Natura 2000 a Prahu.

Žadatelem může být vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

Kromě příslušných Pravidel je třeba se také řídit Příručkou pro publicitu Strategického plánu SZP na období 2023–2027Příručkou pro zadávání zakázekMetodikou hodnocení finančního zdraví a Metodikou ke střetu zájmů

Doporučené a schválené žádosti

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 3. kola Strategického plánu SZP – intervence 43.73 Neproduktivní investice v lesích
Stáhnout (pdf, 286 kB)

Novinky

Zrušení prokazování bezdlužnosti a zavedení finančních oprav pro cenové marketingy v rámci Pravidel pro poskytování dotace z PRV a SP SZP

3. 5. 2024
Dne 2.5.2024 schválil ministr zemědělství změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 a změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027.

3. kolo - Pravidla - intervence 43.73 Neproduktivní investice v lesích

4. 1. 2024
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 pro poskytování dotace na základě Strategického plánu SZP na období 2023–2027  platné pro 3. kolo příjmu žádostí intervence 43.73 Neproduktivní investice v lesích.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.