Intervence je zacílena na přenos výsledků výzkumu/inovací do praxe v zemědělství/potravinářství a lesnictví, a to prostřednictvím spolupráce členů v tzv. operační skupině EIP.

Podpora operačních skupin EIP povede dlouhodobě zejména ke zlepšení propojení mezi praxí a výzkumem a také umožní postupně budovat sociální kapitál, který české zemědělství a lesnictví podpoří v rozvoji toku znalostí, informací a zejména v tvorbě a šíření inovací. Jedná se v tomto případě o aktivitu iniciovanou zdola jedním z aktérů operační skupiny, která může být (není však nutné) facilitována zejména poradci v roli brokerů.

Intervence podpoří tři základní typy EIP projektů: inovace spojená s investicí (zejména inovace v technologiích) nebo inovace bez investice (např. inovace organizační či změny technologických postupů) v oblasti zemědělství/potravinářství. V oblasti lesnictví budou podpořeny inovace bez investičních nákladů.

Operační skupina žádá o dotaci prostřednictvím podnikatelského subjektu (zemědělský podnikatel, výrobce potravin), v případě operačních skupin zaměřených na lesnictví je žadatelem držitel lesa.

Kromě příslušných Pravidel je třeba se také řídit Příručkou pro publicitu Strategického plánu SZP na období 2023–2027Příručkou pro zadávání zakázekMetodikou hodnocení finančního zdraví a Metodikou ke střetu zájmů

Novinky

Zveřejňujeme výsledky doplňujícího jednání Hodnotitelské komise a expertů pro výběr a hodnocení projektů EIP (HK) – Rostlinná a živočišná výroba 27. 5. 2024

29. 5. 2024
Zveřejňujeme výsledky doplňujícího jednání Hodnotitelské komise a expertů pro výběr a hodnocení projektů EIP (HK) – Rostlinná a živočišná výroba 27. 5. 2024.

Výsledky jednání Hodnotitelské komise a expertů pro výběr a hodnocení projektů EIP (HK) – Rostlinná výroba 16. 5. 2024

29. 5. 2024
Zveřejňujeme výsledky jednání Hodnotitelské komise a expertů pro výběr a hodnocení projektů EIP (HK) – Rostlinná výroba 16. 5. 2024.

Výsledky jednání Hodnotitelské komise a expertů pro výběr a hodnocení projektů EIP (HK) - Lesnictví 29. 4. 2024

20. 5. 2024
Zveřejňujeme výsledky jednání Hodnotitelské komise a expertů pro výběr a hodnocení projektů EIP (HK) - Lesnictví ze dne 29. 4. 2024.  

Výsledky jednání Hodnotitelské komise a expertů pro výběr a hodnocení projektů EIP (HK) - Živočišná výroba ze dne 25. 4. 2024

15. 5. 2024
Zveřejňujeme výsledky jednání Hodnotitelské komise a expertů pro výběr a hodnocení projektů EIP (HK) – Živočišná výroba ze dne 25. 4. 2024.

Výsledky jednání Hodnotitelské komise a expertů pro výběr a hodnocení projektů EIP (HK) - Potravinářské projekty ze dne 18. 4. 2024

9. 5. 2024
Zveřejňujeme výsledky jednání Hodnotitelské komise a expertů pro výběr a hodnocení projektů EIP (HK) - Potravinářské projekty ze dne 18. 4. 2024.  

Přenos inovací do praxe v SZP 2023–2027

4. 6. 2024 10:30 - 15:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Coworkingové centrum Next Zone, Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium (Preslova 72/25, Praha 5 – Smíchov, 150 21)
Ministerstvo zemědělství Vás zve na workshop Přenos inovací do praxe v SZP 2023–2027. 

Zrušení prokazování bezdlužnosti a zavedení finančních oprav pro cenové marketingy v rámci Pravidel pro poskytování dotace z PRV a SP SZP

3. 5. 2024
Dne 2.5.2024 schválil ministr zemědělství změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 a změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027.

Prezentace ze semináře pro brokery a operační skupiny EIP v rámci SP SZP 2023–2027

2. 5. 2024
Zveřejňujeme prezentaci ze semináře pro brokery a operační skupiny EIP v rámci SP SZP 2023–2027, který se konal dne 23. 4. 2024.

Statut a jednací řád Hodnotitelské komise

26. 3. 2024
Zveřejňujeme Statut a jednací řád Hodnotitelské komise a expertů pro výběr a hodnocení projektů EIP v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027.
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.