2.2.2 Zpracování produktů

Aktivita je zaměřena na podporu zelené a digitální transformace a posílení konkurenceschopnosti a odolnosti zpracovatelských podniků, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.

Zpracování produktů

Příjemci: Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury nebo zpracovateli ryb. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Použitá míra podpory: 50 %

Výzvy v rámci aktivity 2.2.2 Zpracování produktů akvakultury:

Upozornění na nejčastější zjištění a chyby při definování technické specifikace dopravních prostředku a jiného zařízení

11. 7. 2023
Řídicí orgán OP Rybářství ve spolupráci s Auditním orgánem zveřejňuje prezentaci, kde je uvedena rozhodovací praxe při stanovení zadávacích podmínek a příklady diskriminačních zadávacích podmínek.

Instruktážní listy pro vyplňování Žádosti o platbu a Závěrečné zprávy o realizaci projektu z OP Rybářství 2021–2027

20. 6. 2023
Řídicí orgán OP Rybářství a Státní zemědělský intervenční fond zveřejňují instruktážní listy pro vyplňování Žádosti o platbu a Závěrečné zprávy o realizaci projektu k aktivitám 2.1.2 Investice do akvakultury (od 2. výzvy), 2.2.2 Zpracování produktů (od 3. výzvy) a k aktivitě 2.1.4 Kompenzace (4. výzva) OP Rybářství 2021–2027.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.