M12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě

Cílem opatření je pomoci zemědělcům při řešení specifického znevýhodnění vyplývajícího z implementace evropských směrnic pro soustavu Natura 2000.

Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství, který má zařazený min. 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury T, který se nachází v oblasti Natura 2000 s překryvem s 1. zónou  NP nebo CHKO a oblasti navazující na tato území. Žadatel musí dodržovat požadavky cross compliance.

Podopatření 12.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura 2000

Cílem podopatření je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy a tím zachovat udržitelné hospodaření v oblastech Natura 2000 nebo v územích na ně navazujících („stepping stones“). Jedná se zpravidla o velmi cenné plochy z hlediska ochrany druhové různorodosti a dochází zde k omezení intenzivních technologií (omezení hnojení). Současně jsou to v některých případech plochy, jejichž management bývá ztížen přírodními podmínkami (reliéf terénu atd.). Na těchto plochách je zvýšené riziko opuštění a následné degradace.

Metodika k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, platná pro rok 2022.
Publikováno: 7. 4. 2022

Prezentace k webinářům -⁠ environmentální opatření PRV a přímé platby 2022

30. 3. 2022
Na YouTube jsme umístili video formu prezentace z webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2022 s doplňujícím komentářem. V příloze najdete prezentaci v PowerPointu, která obsahuje rovněž informace k výjimce pro greening pro rok 2022.

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2022

14. 1. 2022
Směnný kurz pro rok 2022, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.

Prezentace k webinářům –⁠ environmentální opatření PRV a přímé platby 2021

30. 3. 2021
V příloze jsou uvedeny prezentace z webinářů k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2021. Na YouTube jsme umístili video formu prezentací s doplňujícím komentářem.
Metodika k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, platná pro rok 2021.
Publikováno: 25. 3. 2021

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2021

2. 2. 2021
Směnný kurz pro rok 2021, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.

Informace pro žadatele plošných opatření PRV

22. 7. 2020
Neplnění dotačních podmínek z důvodu nadměrných dešťových srážek – ohlášení zásahu vyšší moci.

Prodloužení termínu podávání jednotné žádosti

29. 4. 2020
V souvislosti s krizovou epidemiologickou situací bylo zveřejněno ve sbírce zákonů nařízení o prodloužení termínu podávání jednotné žádosti.
Metodika k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, platná pro rok 2020.
Publikováno: 30. 3. 2020

ZRUŠENO!!! - Seminář k environmentálním opatřením PRV před podáním jednotné žádosti v roce 2020 - Praha

23. 3. 2020 9:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Praha, Těšnov 65/17
Vzhledem k aktuálnímu vývoji a prevenci šíření onemocnění COVID-19 se avizovaný seminář 23. 3. 2020 ruší. Informovanost žadatelů před podáním jednotné žádosti bude zajištěna alternativně na webových stránkách MZe v sekci Dotace. Metodiky k environmentálním opatřením budou k dispozici na webu v druhé polovině března a v tištěné podobě na OPŽL do poloviny dubna. Omlouváme se za případné komplikace a…
1 2 3 4

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.