M14 Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)

Cílem opatření je zlepšení podmínek hospodářských zvířat - naplnění jejich přirozených potřeb, přispívá k zavádění inovativních postupů a technologií jejich chovu. Podpora v rámci tohoto opatření je cílena do sektoru dojeného skotu a do sektoru prasat.

Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství, který v případě podopatření na skot chová ke dni podání žádosti min. 5 VDJ dojnic evidovaných v ústřední evidenci a v případě podopatření na prasata chová ke dni podání žádosti minimálně 3 VDJ prasat evidovaných v ústřední evidenci. Žadatel musí dodržovat požadavky cross compliance.

Podopatření 14.1.1 Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic (krávy chované v systému s tržní produkcí mléka)

Zvětšení životního prostoru dojnic zvýšením minimální plochy lehacího prostoru na jednu dojnici v produkčních stájích a porodnách, a to nad rámec evropských a národních právních předpisů (navýšení o 15 %), což má za cíl snižovat stres zvířat.

Podopatření 14.1.2 Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic

Požadavky na pravidelnou aplikaci chemického přípravku nebo biologického materiálu působícího proti nárůstu počtů ektoparazitů a zajištění aplikace upravené podestýlky přípravkem s obsahem vápence v chovu dojnic (min. pH 8,5). Snaha o minimalizování iritačního tlaku prostředí na ustájená zvířata. Přítomnost ektoparazitů i kyselost neupravené podestýlky vede mj. k dráždění všech tkání dojnic, které s nimi přicházejí do styku.

Podopatření 14.1.3 Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy (dojnice, které jsou březí a nacházejí se v období maximálně 60 dní před ukončením březosti)

Zajištění suchostojným kravám, po dobu minimálně 30 dnů, neomezeného přístupu do venkovních prostor. Ustájení suchostojných krav s možností pobytu v udržovaných venkovních prostorách působí příznivě na celkový zdravotní stav matek, zejména jejich končetin, dále na průběh a snadnost porodu a na zdraví a životaschopnost narozeného telete.

Podopatření 14.1.4 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

  • pro prasničky(dospělé samice prasat před ukončením první březosti)

První připuštění prasniček bude provedeno nejdříve ve věku 230 dní, což umožní prasničce více vyspět a přispívá k dobrým životním podmínkám jak prasnic, tak i selat.

  • pro prasnice

Sdružuje plnění podmínky efektivního provádění účinné desinfekci v rámci tzv. turnusového provozu na porodnách a kontrolu spárků prasnic po odstavu selat.

Zavedení preventivních hygienických opatření u kategorie, která je vystavena abnormální zátěži související s reprodukční úrovní chovu prasat.

Podopatření 14.1.5 Zvětšení plochy pro odstavená selata (selata ode dne jejich odstavu do 40 dní po tomto odstavu)

Zajištění nadstandardní plochy pro tuto kategorii (zvětšení o 20 % oproti národní i evropské legislativě), což má za cíl snižovat stres zvířat.

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, platná pro rok 2022.
Publikováno: 7. 4. 2022

Prezentace k webinářům -⁠ environmentální opatření PRV a přímé platby 2022

30. 3. 2022
Na YouTube jsme umístili video formu prezentace z webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2022 s doplňujícím komentářem. V příloze najdete prezentaci v PowerPointu, která obsahuje rovněž informace k výjimce pro greening pro rok 2022.

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2022

14. 1. 2022
Směnný kurz pro rok 2022, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.

Prezentace k webinářům –⁠ environmentální opatření PRV a přímé platby 2021

30. 3. 2021
V příloze jsou uvedeny prezentace z webinářů k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2021. Na YouTube jsme umístili video formu prezentací s doplňujícím komentářem.
Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, platná pro rok 2021.
Publikováno: 25. 3. 2021

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2021

2. 2. 2021
Směnný kurz pro rok 2021, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.

Prodloužení termínu podávání jednotné žádosti

29. 4. 2020
V souvislosti s krizovou epidemiologickou situací bylo zveřejněno ve sbírce zákonů nařízení o prodloužení termínu podávání jednotné žádosti.
1 2 3 ... 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.