Přímé platby 2015–2020

Reformovaná SZP pro období 2015–2020 umožňuje členským státům ve větší míře rozhodovat o nastavení přímých plateb v rámci prvního pilíře, přičemž většina rozhodnutí byla oznámena Evropské komisi (EK) do 1. srpna 2014.

Zobrazit více

Související odkazy

Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2022

5. 5. 2023
Cílem této zprávy je podat přehled o nastavení přímých plateb v ČR v roce 2022 včetně meziročního srovnání.

Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2022

7. 4. 2022
Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení aktualizovaná Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2022. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny platné pro rok 2022.

Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2021

29. 3. 2022
Cílem této zprávy je podat přehled o nastavení přímých plateb v ČR v roce 2021 včetně meziročního srovnání.

Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2020

25. 3. 2021
Cílem této zprávy je podat přehled o nastavení přímých plateb v ČR v roce 2020 včetně meziročního srovnání.

Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2021

25. 3. 2021
Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení aktualizovaná Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2021. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny platné pro letošní rok.

Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2019

2. 6. 2020
Cílem této zprávy je podat přehled o nastavení přímých plateb v ČR v roce 2019 včetně meziročního srovnání.

Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2020

23. 3. 2020
Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení aktualizovaná Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2020. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny platné pro letošní rok.

Metodická příručka přímých plateb pro rok 2019

10. 4. 2019
Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny platné pro rok 2019. Zemědělské veřejnosti je nyní k dispozici ke stažení aktualizace Metodické příručky pro přímé platby pro rok 2019.

Nová sestava pro žadatele o přechodné vnitrostátní podpory pro rok 2018

12. 9. 2018
V souvislosti s novelou nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů, došlo mimo jiné ke zrušení povinnosti zasílat na SZIF doklad z ústřední evidence.

Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2017

23. 4. 2018
Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2017, kterou naleznete ke stažení níže, si klade za cíl přehledně informovat širokou veřejnost o poskytování přímých plateb v ČR. Největší složku přímých plateb představovala jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS), dalšími složkami jsou greening, dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) a platba pro mladé zemědělce.
1 2 3 ... 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.