Finanční zdraví

Hodnocení finančního zdraví žadatelů vyplývá z podmínek jednotlivých intervencí. Hodnocení bude vycházet zejména z účetních výkazů a dalších informací ovlivňujících riziko možného úpadku žadatele.

Hodnocení finančního zdraví se provádí za poslední tři "účetně" uzavřené roky, tj. tři po sobě navazující období předcházející roku podání Žádosti o dotaci. Výjimka platí pro případy, kdy byl podnik založen nebo zemědělec zahájil činnost (tj. subjekt bez historie). Pak se finanční zdraví prokazuje pouze za dva uzavřené roky.

Obdobně, v případě že jsou ekonomické výsledky v některém období negativně ovlivněny zásahem vyšší moci či mimořádnou okolností, nebude po prokázání této skutečnosti příslušné období (maximálně jedno) do hodnocení počítáno.

Jestliže subjekt nedisponuje alespoň dvěmi uzavřenými účetními obdobími, nelze finanční zdraví vyhodnotit.

Bližší podmínky hodnocení finančního zdraví jsou uvedeny v přiložené metodice hodnocení finančního zdraví. Orientační výpočet lze provést v přiloženém kalkulátoru.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.