Podpora je zaměřena na technologické investice, které jsou nad rámec požadavků stanovených evropskými či národními právními předpisy a povedou k redukci emisí GHG a NH3 z rostlinné i živočišné výroby.

Žadatelem může být zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.

Kromě příslušných Pravidel je třeba se také řídit Příručkou pro publicitu Strategického plánu SZP na období 2023–2027Příručkou pro zadávání zakázekMetodikou hodnocení finančního zdraví a Metodikou ke střetu zájmů

Doporučené a schválené žádosti

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 3. kola Strategického plánu SZP – intervence 37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3, záměr c) Sklady digestátu a fugátu, akumulace bioplynu
Stáhnout (pdf, 194 kB)
Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 3. kola Strategického plánu SZP – intervence 37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3, záměr b) Rostlinná výroba
Stáhnout (pdf, 472 kB)
Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 3. kola Strategického plánu SZP – intervence 37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3, záměr a) Živočišná výroba
Stáhnout (pdf, 234 kB)

Novinky

Zrušení prokazování bezdlužnosti a zavedení finančních oprav pro cenové marketingy v rámci Pravidel pro poskytování dotace z PRV a SP SZP

3. 5. 2024
Dne 2.5.2024 schválil ministr zemědělství změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 a změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027.

3. kolo - Pravidla - intervence 37.73 - Technologie snižující emise GHG a NH3

4. 1. 2024
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 pro poskytování dotace na základě Strategického plánu SZP na období 2023–2027  platné pro 3. kolo příjmu žádostí intervence 37.73 - Technologie snižující emise GHG a NH3.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.