Cílem je podporovat systémy hospodaření, které jsou šetrné k životnímu prostředí a navýšit podíl ekologického zemědělství na výměře zemědělské půdy obhospodařované v režimu přechodného období nebo ekologického zemědělství s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, standardní orná půda, travní porost na orné půdě, trvalá kultura ovocný sad, vinice a chmelnice.

Opatření je realizováno formou pětiletých závazků. V rámci opatření Ekologické zemědělství bude nově možné hospodařit souběžně v režimu konvenční produkce.

Žadatel může být pouze zemědělský podnikatel a registrovaný ekologický podnikatel, který obhospodařuje min. 0,5 ha zemědělské půdy evidované v LPIS. Zároveň musí dodržovat požadavky Podmíněnosti, minimální požadavky na hnojiva a přípravky na ochranu rostlin a nově je povinen zúčastnit se alespoň jednou za dobu závazku školení o vhodných praktikách v EZ.

  • Zemědělská kultura trvalý travní porost
  • Zemědělská kultura standardní orná půda
  • Zemědělská kultura travní porost na orné půdě
  • Zemědělská kultura ovocný sad
  • Zemědělská kultura vinice/chmelnice

Více>

Novinky

10. 6. 2024
V příloze naleznete přehled termínů pro plnění podmínek stěžejních environmetálních opatření a přímých plateb rozvoje venkova SP SZP na období 2023–2027. Jedná se o pracovní pomůcku, materiál není právně závazný.
Stáhnout (xls, 79 kB)
V příloze naleznete aktualizované přehledy osiv pro rok 2024 pro standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), přímé platby (Ekoplatbu) a intervence agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství Strategického plánu SZP na období 2023–2027.
Stáhnout (pdf, 674 kB)
Metodika k provádění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., platná pro rok 2024
Metodika k provádění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, platná pro rok 2024.
Publikováno: 11. 4. 2024

Pěstování vybraných víceletých pícnin jako uznaného množitelského porostu

6. 3. 2024
Nově je v rámci nařízení vlády č. 44/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády, umožněno získat vyšší sazbu dotace na vybrané víceleté pícniny pěstované v dotačním titulu Pěstování víceletých pícnin (RVP), které budou pěstované jako množitelský porost uznaný Ústředním kontrolním a zkušebním…

Novela nařízení vlády účinná od 1. 3. 2024

5. 3. 2024
Od 1. března 2024 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 44/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády.

Aktuální informace k prokázání minimální úrovně vlastní produkce ovoce – INTENZIVNÍ a OSTATNÍ SADY

25. 1. 2024
V souvislosti s podáním žádostí o dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad v režimu „intenzivních“ nebo „ostatních“ sadů podle § 15 nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů v případě tzv. dobíhajících závazků, nebo v případě nových závazků vzniklých v roce 2023 podle § 13 nařízení vlády č. 81/2023…
12. 1. 2024
S ohledem na připravovanou novelu, kterou se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství došlo k rozšíření přílohy č. 5 (Minimální výnosy vlastní produkce na standardní orné půdě) –  uvedené změny budou platné již pro žadatele, kteří vstoupili do závazku v roce 2023!
Stáhnout (pdf, 568 kB)

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2024

10. 1. 2024
Směnný kurz pro rok 2024, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých intervencí Strategického plánu SZP a některých opatření Programu rozvoje venkova.
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.