2.6.6 Zadržování vody v lese

Subkomponenta 2.6.6. přispívá k posílení retenční schopnosti lesů prostřednictvím realizace šetrných lesotechnických opatření, která přispívají ke zlepšení půdních, vodních a mikroklimatických poměrů, k tlumení zrychlené eroze, k úpravě vodního režimu lesních půd a ochranně bystřinných povodí. Podpora je zaměřena na vybudování lesotechnických opatření malého rozsahu, jako jsou maloplošné vodní nádrže v lesích, hrazení bystřin a úpravy koryta na vodních tocích v lesích. Účelem těchto realizací je stabilizace povodí, protierozní ochrana, možnosti zadržení vody a zpomalení jejího odtoku.

Žadatel: vlastníci a držitelé lesů, správci drobných vodních toků

Míra finanční podpory: až do 100 %

Předpokládaná doba příjmu žádostí: průběžně do roku 2023

Předpokládaná alokace výzvy: 300 mil. Kč pro období let 2020–2023

Publicita k milníku T142 investice č. 5 komponenty Zadržování vody v lese komponenty 2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu

17. 5. 2024
V rámci milníku 142 bylo s podporou z Národního plánu obnovy dokončeno 40 projektů regulace přívalových toků za účelem zpomalení povrchových odtoků a projektů zadržování vody v lesích.

Financování opatření z Národního plánu obnovy

1. 1. 2022
Náklady na opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích prováděná ve veřejném zájmu jsou v období 2021 až 2023 hrazeny z prostředků Národního plánu obnovy (NPO), z něhož jsou uvedená opatření financována prostřednictvím komponenty 2.6 „Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu“, subkomponenty 2.6.6 „Zadržování vody v lesích“. Díky zařazení opatření mezi programy financované z Národního…

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.