Realizace místní rozvojové strategie

Zpřesnění Pravidel osy IV a Pravidel pro opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

10. 6. 2015
Dne 8. 6. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění a Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Uvedená zpřesnění se týkají zpětně všech žadatelů, zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV…

Změna definice příjemce dotace pro opatření PRV

22. 4. 2014
Důležité upozornění pro žadatele/příjemce dotace z Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013. Dne 16. 4. 2014 byla ministrem zemědělství Marianem Jurečkou schválena změna Definice příjemce dotace pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.

Zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 pro 13. – 15. kolo

13. 3. 2014
Dne 12. 3. 2014 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 platné pro 13. – 15. kolo. Uvedené zpřesnění se týká zpětně všech projektů opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie podaných v rámci 13. – 15. kola příjmu Žádostí o dotaci.

Změna definice příjemce dotace pro opatření PRV

20. 12. 2013
Důležité upozornění pro žadatele/příjemce dotace z Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013. Dne 20. 12. 2013 byla ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem schválena změna Definic příjemce dotace.

20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

20. 12. 2013
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci mimořádného 20. kola příjem žádostí na opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.

Aktualizace Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

20. 12. 2013
Dne 20. 12. 2013 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. aktualizaci Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Tato aktualizace se vztahuje na Žádosti o dotaci zaregistrované v rámci 20. kola příjmu žádostí.

Zpřesnění Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

16. 9. 2013
Dne 12. 9. 2013 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie dle odstavce 1 kapitoly 15 těchto Pravidel.

Tisková oprava Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2

1. 2. 2013
Tisková oprava se týká Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2, kapitoly III. Společné podmínky pro všechna opatření/podopatření v rámci IV.1.2, Další podmínky společné pro všechna opatření/podopatření, odrážka 6., kde byla omylem odstraněna závorka upřesňující danou podmínku.

Tisková oprava Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2

19. 12. 2012
Tisková oprava se týká Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2, kapitoly IV. Přehled specifik jednotlivých opatření, Podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Další podmínky, odrážka 2, kde byla opomenuta kategorie malých a středních podniků.

Tisková oprava Pravidel IV.1.1 a IV.1.2

1. 11. 2012
Tisková oprava se týká Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina, Příloha 3 – Postup při Zadávání zakázek příjemcem dotace, odstavec 4 a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, kapitola 10, odstavec 4, kde došlo k tiskové chybě u data platnosti úpravy zakázek malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.