Úspěšné projekty OP Rybářství

OP Rybářství je nástrojem čerpání podpory z Evropského rybářského fondu (2007 - 2013) / Evropského námořního a rybářského fondu (2014 - 2020) a přispívá k plnění cílů Společné rybářské politiky.

V rámci programu je podporována modernizace a rozšíření výrobních a zpracovatelských kapacit s cílem zvýšit přidanou hodnotu výrobků a zefektivnit výrobu tak, aby pokrývala měnící se poptávku zákazníků. Intervence OP Rybářství mají za cíl posílit domácí poptávku po sladkovodních druzích ryb a výrobcích z nich, a to prostřednictvím marketingových a propagačních aktivit vedoucích ke zvýšení spotřeby sladkovodních ryb. Intervence jsou směrovány i do zarybňování vodních toků úhořem. Podporováno je také ověřování výsledků aplikovaného rybářského výzkumu v praxi a zavádění nových technologií do rybářských podniků. V neposlední řadě je určitá část prostředků směřována i do odborných vzdělávacích aktivit odborníků v rybářství.

Samotné publikace přináší výběr reprezentativních projektů realizovaných v rámci jednotlivých opatření OP Rybářství.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.