Novinky

Zjednodušení systému a požadavků podmíněnosti k roku 2024 – účinnost nařízení vlády č. 185/2024 Sb. od 1.července 2024 a doplnění informací k tiskové zprávě ze dne 13. června 2024

28. 6. 2024
Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 185/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, které zejména odkládá úpravu podmínek standardu DZES 5 (eroze půdy) a ruší povinnost vyčlenění neprodukčních ploch v rámci standardu DZES 8. O zmírnění podmínek u výše uvedených standardů DZES jsme informovali tiskovou zprávou ze dne 13…

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, a Pravidel pro změny strategií týkající se Programového rámce Programu rozvoje venkova v souvislosti se střednědobým hodnocením a přechodným obdobím

26. 6. 2024
Dne 25. 6. 2024 bylo schváleno zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje platných pro rok 2023-2025 (dále jen jako „Pravidla 19.2.1“), a Pravidel pro změny strategií týkající se Programového rámce Programu…

Otevřena veřejná konzultace k podpoře de minimis v zemědělství

11. 6. 2024
Evropská komise zahájila revizi nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 na podporu de minimis v zemědělství a za tímto účelem otevřela veřejnou konzultaci, v jejímž rámci se mohou zainteresované strany vyjádřit k navrhovaným změnám pravidel.

Spuštění upraveného centrálního registru de minimis

3. 6. 2024
Dne 1. 6. 2024 byl spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM) Upravený RDM umožnuje záznam podpor podle nových nařízení (EU) 2023/2831 a 2023/2832 s navýšenými limity a s novým mechanismem výpočtu rozhodného období.

Nová výzva z OP Rybářství 2021–2027 bude spuštěna v červnu 2024

30. 5. 2024
V nové výzvě Operačního programu Rybářství 2021–2027 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v aktivitě Sledovatelnost produktů.

Upozornění pro žadatele a příjemce na termín 22. 8. 2024 jako nejzazší termín pro podání Žádosti o platbu v aktivitě 2.1.4 Kompenzace

23. 5. 2024
Řídicí orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele a příjemce v aktivitě 2.1.4 Kompenzace, že nejzazší termín podání Žádosti o platbu je 22. 8. 2024.

Informace ke spuštění upraveného centrálního registru de minimis

15. 5. 2024
Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu (RDM) je naplánováno ke dni 1. 6. 2024. K tomuto datu budou také zveřejněny aktualizované metodické dokumenty k podpoře malého rozsahu (de minimis). I nadále pokračují intenzivní práce na úpravě RDM v podobě jeho testování. Upravený RDM umožní záznam podpor v nové výši a s novým mechanismem výpočtu rozhodného období tak, jak to…

Přenos inovací do praxe v SZP 2023–2027

4. 6. 2024 10:30 - 15:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Coworkingové centrum Next Zone, Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium (Preslova 72/25, Praha 5 – Smíchov, 150 21)
Ministerstvo zemědělství Vás zve na workshop Přenos inovací do praxe v SZP 2023–2027. 
1 2 3 ... 60

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.