Cílem je podpora hospodaření v oblastech, na které se vztahuje omezení v důsledku implementace evropských směrnic pro soustavu Natura 2000.

Prostřednictvím finančních podpor, které kompenzují ušlé příjmy v důsledku omezení hnojení, se na těchto plochách sníží riziko opuštění a následné degradace trvalého travního porostu.

Podmínkou poskytnutí dotace je údržba trvalého travního porostu pastvou nebo sečí. Možnost mulčování je možná pouze se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody.

Žadatel:

  • uživatel půdy evidované v LPIS v oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě (tj. v oblastech Natura 2000, které se zároveň nacházejí v národním parku nebo v 1. zóně  chráněné krajinné oblasti).
  • minimální plocha pro vstup je 1 ha trvalého travního porostu

Novinky

Metodika k provádění nařízení vlády č. 62/2023 Sb., pro rok 2024
Metodika k provádění nařízení vlády č. 62/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě, platná pro rok 2024.
Publikováno: 16. 4. 2024

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2024

10. 1. 2024
Směnný kurz pro rok 2024, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých intervencí Strategického plánu SZP a některých opatření Programu rozvoje venkova.
Metodika k provádění nařízení vlády č. 62/2023 Sb., o stanovení podmínek opatření Natura 2000 na zemědělské půdě, platná pro rok 2023.
Publikováno: 12. 4. 2023

Zveřejnění nařízení vlády k environmentálním opatřením

10. 3. 2023
Dne 10.3.2023 v částce 38 Sbírky zákonů byla zveřejněna nařízení vlády k environmentálním opatřením s účinností od 1. dubna 2023.

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2023

13. 2. 2023
Směnný kurz pro rok 2023, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých intervencí Strategického plánu SZP a některých opatření Programu rozvoje venkova.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.