Podpora je zaměřena na obnovu lesních porostů po abiotických a biotických kalamitách.

Cílem je zajištění obnovy, péče a výchovy lesních porostů v souvislosti s následky kalamitních situací, kdy vznikly rozsáhlé plochy, na kterých je nutné zajistit obnovu lesních porostů. V důsledku klimatické změny dochází k výskytu bořivých větrů, nárůstu holin, častějším výkyvům teplot aj., což má nepředvídatelné dopady nejen na lesní porosty, ale celkově na životní prostředí. Podpora se vztahuje na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů do 40 let věku včetně přípravy ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitách a ochranu porostů v rámci realizace projektu. Opatření je zacíleno na lesní pozemky na území celé ČR mimo Prahu.

Žadatelem může být vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

Kromě příslušných Pravidel je třeba se také řídit Příručkou pro publicitu Strategického plánu SZP na období 2023–2027Příručkou pro zadávání zakázekMetodikou hodnocení finančního zdraví a Metodikou ke střetu zájmů.

Novinky

Informace pro žadatele o možnostech zvýraznění drátěných oplocenek

2. 7. 2024
Informace pro žadatele o možnostech zvýraznění drátěných oplocenek v rámci intervencí 38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch, 39.73 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin a 44.73 Přeměna porostů náhradních dřevin.

Zrušení prokazování bezdlužnosti a zavedení finančních oprav pro cenové marketingy v rámci Pravidel pro poskytování dotace z PRV a SP SZP

3. 5. 2024
Dne 2.5.2024 schválil ministr zemědělství změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 a změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027.
22. 1. 2024
Státní zemědělský intervenční fond provedl na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství doporučení Žádostí o dotaci v rámci intervence 38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch.
Stáhnout (pdf, 140 kB)

2. kolo - Pravidla - intervence 38.73 - Investice do obnovy kalamitních ploch

6. 9. 2023
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 pro poskytování dotace na základě Strategického plánu SZP na období 2023–2027 platné pro 2. kolo příjmu žádostí pro intervenci 38.73 – Investice do obnovy kalamitních ploch.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.