Publikace z oboru

V tomto průběžně aktualizovaném přehledu jsou uvedeny publikace související s oborem pozemkových úprav.

Brožura zaměřená na pozemkové úpravy a realizaci společných zařízení financovaných z Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.
Publikováno: 7. 10. 2015

Pozemkové úpravy – nástroj pro udržitelný rozvoj venkovského prostoru

2. aktualizované vydání publikace určené pro širokou veřejnost.

Půda a její hodnocení v České republice, díl I.

Kniha „Půda a její hodnocení v České republice“, díl I. (Jan Vopravil a kolektiv), byla vytvořena podle posledních nejnovějších poznatků a její obsah je rozdělen do dvou dílů.

Bonitace a oceňování zemědělské půdy ČR

Publikace známého odborníka v oboru bonitací.

Úvod do pojmosloví v ekologii krajiny

Od A-horizontu až po žulu. Výkladový slovník pojmů z ekologie, krajinné ekologie a souvisejících oborů s barevnou fotografickou přílohou.

Revitalizace vodního prostředí

Tato publikace se zabývá obnovou přirozeného rázu a přirozených funkcí vodní složky naší krajiny, nápravou škod způsobených jednostranně technickými zásahy.

Voda v České republice

Autorský kolektiv k knize soustředil velké množství informací o vodě, vodním prostředí a vodohospodářství v České republice.

České katastry od 11. do 21. století

Je to první souvislá kniha s podobnou tematikou na našem trhu, která je určena geodetům, studentům, milovníkům historie, čtenářům literatury faktu a všem technicky zaměřeným čtenářům.

Říční krajina a její ekosystémy

Říční krajina zabírá 10 % plochy ČR a je nejdůležitější krajinou Země. Kniha popisuje všechny její vodní i suchozemské části, jejich sukcesi od hor do nížin, oživení, funkce, služby i význam.

Situační a výhledová zpráva: půda

Situační a výhledová zpráva Půda 2009 je již šestou zprávou od vzniku ČR. Zpráva analyzuje a hodnotí zemědělský půdní fond České republiky.
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.