M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Opatření M08 zahrnuje příklady projektů z operací: 

  • 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů
  • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
  • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
  • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
  • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
  • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
  • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
  • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
  • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Singltrek Česká Lípa 1. etapa

9. 6. 2021
Operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích. V rámci projektu realizovaly Městské lesy Česká Lípa stavební práce spojené s výstavbou singltreku - pěšiny pro cyklisty.

Kinský dal Borgo - ochrana MZD oplocením 2016

9. 6. 2021
Operace 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. Výsledkem projektu byla dodávka a instalace hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - oplocenek.

Lesnická technika Kinský dal Borgo - UKT, drtič a půdní fréza

9. 6. 2021
Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství. Z projektu byl pořízen kolový traktor s lesnickou nástavbou pro přibližování dřeva a lesní fréza.

Pěší stezka Hůrka

7. 6. 2021
Operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích. V rámci projektu zpevnily Městské lesy Česká Lípa vyšlapanou pěší stezku, která vede k vyhlídce „Na Hůrce“.

Obnova lesních porostů po kalamitách 2016 - VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

31. 5. 2021
Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách. Výsledkem realizace projektu jsou zalesněné holiny vzniklé kalamitní situací.

Obnova lesních porostů po kalamitách u VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

31. 5. 2021
Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách. Výsledkem realizace projektu jsou zalesněné holiny vzniklé kalamitní situací.

Obnova lesních porostů po kalamitách u VLS ČR, s.p., divize Karlovy Vary

31. 5. 2021
Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách. Výsledkem realizace projektu byly zalesněné holiny vzniklé kalamitní situací. Jedná se celkem 46,7ha, na kterých bylo vysazeno celkem 283 491 ks sazenic lesních dřevin.

Výstavba retenční nádrže Pazderka

24. 5. 2021
Operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích. Jedná se o výstavbu retenční nádrže se zemní sypanou hrází a funkčními objekty.

Výstavba retenční nádrže Bahna I.

24. 5. 2021
Operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích. Výsledkem projektu jsou vybudované dvě malé retenční nádrže v rámci lokality Bahna I. Nádrže plní funkci retenční a krajinotvornou a podporují biodiverzitu na dané lokalitě.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.