M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO)

Opatření M10 zahrnuje příklady projektů z podopatření: 

  • 10.1.1  Integrovaná produkce  ovoce
  • 10.1.2 Integrovaná produkce révy vinné
  • 10.1.3 Integrovaná produkce zeleniny
  • 10.1.4  Ošetřování travních porostů
  • 10.1.5 Zatravňování orné půdy
  • 10.1.6 Biopásy
  • 10.1.7 Ochrana čejky chocholaté
  • 10.1.8 Zatravňování drah soustředěného odtoku

Integrovaná produkce ovoce - Kolowratovy sady s.r.o.

24. 8. 2021
Podopatření 10.1.1 Integrovaná produkce ovoce Podopatření podporuje komplexní hospodaření v sadech s minimalizací vstupů, využívající postupy a technologie šetrné k životnímu prostředí.

Ochrana čejky chocholaté

24. 8. 2021
Podopatření 10.1.7 Ochrana čejky chocholaté: Podopatření má za cíl podpořit populaci čejky chocholaté a dalších druhů ptáků vázaných na ornou půdu v zemědělské krajině ochranou hnízdišť v době rozmnožování. Dotace je vyplácena na ha dílu půdního bloku s kulturou standardní orná půda vymezeného v LPIS jako hnízdiště čejky chocholaté.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.