4.3.1 Pozemkové úpravy

Větrolam 1 v k.ú. Růžová

25. 5. 2021
Cílem realizace projektu Větrolam 1 v k.ú. Růžová bylo zabezpečit ochranu půdy před větrnou erozí, vytvoření sněhové bariéry a dotvoření krajinného rázu.

Vodohospodářské opatření Žim-Záhoří

25. 5. 2021
Cílem projektu byla akumulace vody v krajině a zpřístupnění pozemků.

Suchá nádrž SN1 v k.ú. Růžová

25. 5. 2021
Jedná se o novostavbu suché retenční nádrže, jejíž výstavbou došlo ke zvýšení stupně ochrany obce před povodňovými situacemi, které se zde vyskytují po přívalových i dlouhotrvajících deštích.

Výstavba polních cest HPC 1, HPC 3 a VPC 2 v k.ú. Zbyny včetně ozelenění

25. 5. 2021
Cílem projektu byla výstavba polních cest ke zpřístupnění pozemků v rámci realizace plánu společných zařízení pro dokončené komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zbyny.

Výstavba polní cesty C18 Rozsochatec

25. 5. 2021
Cílem realizace projektu bylo zpřístupnit zemědělské a lesní pozemky, propojit intravilán obce s dalšími polními cestami a zlepšit prostupnost krajiny.

Výstavba cest HPC 2 a VPC 12 se zatravněným průlehem a zasakovacích příkopů v k.ú. Havlíčkova Borová

25. 5. 2021
Cílem realizace projektu bylo zpřístupnění zemědělských a rovněž i lesních pozemků.

Stavba polní cesty HPC6 v k. ú. Dolní Sytová

25. 5. 2021
Hlavním výsledkem úspěšně dokončené realizace projektu bylo umožnění účelného využívání nově vybudované cesty o celkové délce 1,198 km a efektivní a komplexní řešení vodohospodářské situace se zaměřením na opatření řešící negativní projevy vodní eroze.

Polní cesta „Ke mlýnu“ v k.ú. Valtice

25. 5. 2021
Cílem stavby je realizace jednoho z prvků plánu společných zařízení po ukončené komplexní pozemkově úpravě v k. ú. Valtice.

Stavba polní cesty HPC1 v k. ú. Syřenov

25. 5. 2021
Hlavním výsledkem úspěšně dokončené realizace projektu je umožnění účelného využívání nově vybudované cesty o celkové délce 0,860 km a efektivní řešení jejího odvodnění.

Rekonstrukce polní cesty HPCr2 v rámci KoPÚ v k.ú. Horní Slavkov

25. 5. 2021
Cílem realizace projektu je zabezpečit kvalitní přístup hospodařícím vlastníkům k jejich nově navrženým pozemkům v rámci zpracovaných komplexních pozemkových úprav. Realizovaná cesta také plní protierozní funkci a zároveň zvýšila prostupnost katastrem. Funkčním i estetickým hlediskem realizovaných cest došlo ke zlepšení krajinné hodnoty území.
1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.