Účel bonitace a její využití

Vymezení bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále BPEJ) bylo provedeno v létech 1973 až 1980 na základě usnesení vlády č. 101/1971 Sb., jako logické vyústění dokončeného Komplexního průzkumu půd ČR.

BPEJ

Parametry bonitačního průzkumu byly dány potřebami rozvíjejícího se zemědělství, jeho velkovýrobním charakterem a současně také na  čelní místo kladeným termínem provedení, vyhodnocení a dokončení zadaného úkolu. Po roce 1989, kdy došlo k zásadním změnám v majetkoprávních vztazích k zemědělskému majetku a obnově vlastnických práv k půdě, se ukázalo, že použitá přesnost vymezení BPEJ  je nedostatečná. Současně bylo potřeba v některých případech zmapovat a doplnit jevy vzniklé v souvislosti s degradací půd přírodního i antropického původu. Od roku 1998 je aktualizace vymezení a mapování BPEJ pojata  jako trvalá činnost řízená Ústředním pozemkovým úřadem MZe ČR.

Bonitace poskytuje komplexní systém hodnocení půdy. Její využití je široké zejména ve státní správě.

Používá se zejména:

a) - pro určování půdní úrodnosti zemědělské půdy - přírodních podmínek zemědělských půd,

              b) - při určení úřední ceny zemědělské půdy,

              c) - pro kategorizaci zemědělského území,

              d) - při ochraně zemědělského půdního fondu

20. 5. 2009

Seznam katastrálních území, kde byla provedena aktualizace v létech 2005-2008.

Stáhnout (xls, 73 kB)
14. 5. 2009

Seznam katastrálních území, kde byla provedena aktualizace v létech 1998-2004.

Stáhnout (xls, 80 kB)
21. 10. 2008

Příloha č.22 k vyhlášce Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška).

Stáhnout (doc, 111 kB)

Účel bonitace a její využití

22. 4. 2003
Bonitované půdněekologické jednotky jsou v zásadě ukazatelem hodnoty zemědělské půdy a tvoří základ pro ocenění zemědělského pozemku.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.