Archiv (zrušené výklady)

28. 1. 2020
Žádost o stavební povolení vodního díla – doklady k pozemku [k § 15 odst. 1 vodního zákona a § 110 odst. 1 písm. a) stavebního zákona]
Stáhnout (pdf, 107 kB)
28. 1. 2020
Jednoduchá zařízení k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům podzemních vod [k ustanovení § 55 odst. 2 vodního zákona]
Stáhnout (pdf, 144 kB)
4. 8. 2004

Vodní díla -  vrty zasahující do podzemních vod sloužící pro využívání jejich energetického potenciálu pomocí vytlačovaných přenosných médií 
[k ustanovení § 55 vodního zákona]  

Stáhnout (pdf, 117 kB)
4. 8. 2004

Pojem "nezměněné podmínky, za kterých bylo vydáno povolení k nakládání s vodami"
[k ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona] 

Stáhnout (pdf, 114 kB)
4. 8. 2004

Nemožnost prominutí penále vzniklého pozdní úhradou faktur za odběr povrchové vody
[k ustanovení § 101 vodního zákona]

Stáhnout (pdf, 121 kB)
4. 8. 2004

Lhůta pro oznámení nesouhlasu vlastníků pozemků s přechodem vlastnictví podrobného odvodňovacího zařízení ve vlastnictví státu umístěného na cizím pozemku
[k ustanovení § 126 odst. 3 vodního zákona] 

Stáhnout (pdf, 118 kB)
4. 8. 2004

Poplatek za odběr důlních vod čerpaných za účelem ochrany důlního prostoru před zatopením
[k ustanovení § 4 odst. 2, § 88, § 101 a § 127 odst. 8 vodního zákona] 

Stáhnout (pdf, 121 kB)
4. 8. 2004

Územní ochrana výhledových vodních nádrží
[k ustanovení § 127 odst. 15 vodního zákona]

Stáhnout (pdf, 118 kB)
4. 8. 2004

Souhlas vodoprávního úřadu a stavebně-právní předpisy
[k ustanovení § 17 vodního zákona] 

Stáhnout (pdf, 119 kB)
4. 8. 2004

Příslušnost vodoprávních úřadů k rozhodování po účinnosti zákona č. 20/2004 Sb.
[k ustanovení § 107 písm. j) a t) vodního zákona] 

Stáhnout (pdf, 122 kB)
1 2 3

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.