Semináře s vodoprávními úřady

Nedílnou, a již i tradiční součástí metodického vedení vodoprávních úřadů ze strany Ministerstva zemědělství jsou každoroční pracovní setkání se zástupci vodoprávních úřadů (obecních i krajských) za účasti předních odborníků na vybrané otázky týkající se státní správy ve vodním hospodářství.

Cílem semináře je seznámit především pracovníky vodoprávních úřadů s aktuálními problémy, novými přístupy a výklady z vodohospodářské oblasti. Sledovaným účelem je zajištění řádného výkonu vodohospodářské agendy, včetně provádění vodoprávního řízení na odpovídající úrovni a se znalostí posledního (nejen legislativního) vývoje v dané oblasti. V rámci jednání je rovněž poskytnut prostor pro diskusi nad aktuálními tématy navrženými samotnými účastníky. Zájem o tento seminář potvrzuje dlouhodobě vysoká účast ze strany vodoprávních úřadů (cca 260 účastníků).

Setkání úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí s pracovníky vodoprávních úřadů - říjen 2023

5. 12. 2023
Ve dnech 23.–25. října 2023 proběhlo opět pravidelné pracovní setkání odborných útvarů sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí s pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a vojenských újezdů, za přítomnosti zástupců jednotlivých státních podniků Povodí, České inspekce životního…

Setkání úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství s pracovníky vodoprávních úřadů - říjen 2023

21. 9. 2023
Ve dnech 23.–25. října 2023 proběhne pravidelné pracovní setkání odborných útvarů sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí s pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a vojenských újezdů, za přítomnosti zástupců jednotlivých státních podniků Povodí. Jednání se uskuteční v hotelu Palcát v Táboře. Program semináře…

Setkání úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí s pracovníky vodoprávních úřadů - říjen 2022

24. 10. 2022
Ve dnech 03.–05. října 2022 proběhlo opět pravidelné pracovní setkání odborných útvarů sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a sekce technické ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí s pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a vojenských újezdů, za přítomnosti zástupců jednotlivých státních podniků Povodí, České inspekce…
Ve dnech 03. – 05. října 2022 proběhne pravidelné pracovní setkání odborných útvarů sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí s pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a vojenských újezdů, za přítomnosti zástupců jednotlivých státních podniků Povodí. Jednání se uskuteční v hotelu Skalský dvůr na Vysočině. Program…

Setkání úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí s pracovníky vodoprávních úřadů - říjen 2021

25. 11. 2021
Ve dnech 25.–27. října 2021 proběhlo po roční přestávce (způsobené tehdy platnými omezeními proti covidu) pracovní setkání odborných útvarů sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a sekce technické ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí s pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a vojenských újezdů, za přítomnosti zástupců…

Setkání úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství s pracovníky vodoprávních úřadů - říjen 2021

25. 10. 2021 11:30 - 27. 10. 2021 12:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Hotel Palcát, Tábor
Ve dnech 25.–27. října 2021 proběhne pravidelné pracovní setkání odborných útvarů sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí s pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a vojenských újezdů, za přítomnosti zástupců jednotlivých státních podniků Povodí. Jednání se uskuteční v hotelu Palcát v Táboře. Program semináře…

Setkání úseku vodního hospodářství MZe s pracovníky vodoprávních úřadů - říjen 2019

16. 10. 2019
Ve dnech 7.–9. října 2019 proběhlo pracovní setkání odborných útvarů sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a sekce technické ochrany životního prostředí Ministerstva životního prostředí s pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a vojenských újezdů. Setkání se zúčastnili také zástupci jednotlivých státních podniků Povodí, Státního pozemkového úřadu,…

Setkání úseku vodního hospodářství MZe s pracovníky vodoprávních úřadů - říjen 2019

7. 10. 2019 11:30 - 9. 10. 2019 12:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Ve dnech 7.-9. října 2019 proběhne pravidelné pracovní setkání odborných útvarů sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí s pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a vojenských újezdů, za přítomnosti zástupců jednotlivých státních podniků Povodí. Jednání se uskuteční v hotelu Skalský dvůr na Vysočině.

Setkání úseku vodního hospodářství MZe s pracovníky vodoprávních úřadů - říjen 2018

5. 10. 2018
Ve dnech 1.–2. října 2018 proběhlo pravidelné pracovní setkání odborných útvarů sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství s pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a vojenských újezdů, za přítomnosti zástupců jednotlivých státních podniků Povodí. Jednání se uskutečnilo v hotelu Skalský dvůr na Vysočině.

Setkání sekce vodního hospodářství MZe s pracovníky vodoprávních úřadů - říjen 2018

1. 10. 2018 11:30 - 2. 10. 2018 22:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Skalský dvůr
Ve dnech 01. – 02. října 2018 proběhne pravidelné pracovní setkání odborných útvarů sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství s pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a vojenských újezdů, za přítomnosti zástupců jednotlivých státních podniků Povodí. Jednání se uskuteční v hotelu Skalský dvůr na Vysočině.
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.