IS VaK - MPVaK Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací

Vlastníci vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu mají podle § 5 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, povinnost každoročně předávat na příslušné úřady Vybrané údaje majetkové a Vybrané údaje provozní evidence vodovodů a kanalizací (VÚME a VÚPE) v elektronické podobě a ve stanoveném formátu.
Data se předávají vždy za předchozí uplynulý rok, nejpozději do 28. února

V souladu s vyhláškou 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, musí být data VÚME a VÚPE zpracována a předána v předepsané elektronické formě v rozsahu příloh č. 1 až č. 8 této vyhlášky. Ministerstvo zemědělství nechalo zpracovat pro potřeby vyplnění a předání dat aplikaci MPVaK (ve verzi pro zpracovatele), která je zde zveřejněna k bezplatnému stažení. Součástí samorozbalovací instalace aplikace MPVaK (zpracovatel) je uživatelská příručka aplikace pro vyplnění dat VÚME a VÚPE, stručný úvod, jak postupovat při prvním spuštění nové aplikace a návod, jakým způsobem předat data VÚME a VÚPE prostřednictvím MPVaK.

Od letošního roku se VÚME a VÚPE zasílají přímo do centrální databáze Ministerstva zemědělství a je tak možné odeslat všechna vytvořená data najednou.
Software pro zpracovatele evidence „Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací“. Od letošního roku se VÚME a VÚPE zasílají přímo do centrální databáze Ministerstva zemědělství a je tak možné odeslat všechna vytvořená data najednou.
Publikováno: 19. 2. 2024
Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) a Vybrané údaje provozní evidence (VÚPE) za rok 2022

Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) a Vybrané údaje provozní evidence (VÚPE) za rok 2022

19. 1. 2024
Vybrané údaje majetkové evidence (VÚME) a Vybrané údaje provozní evidence (VÚPE) mají povinnost každoročně předávat vlastníci na příslušné vodoprávní úřady v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. Následně jsou data předávána vodoprávními úřady na Ministerstvo zemědělství.

HelpDesk

15. 5. 2012
Podpora aplikace Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací (VÚMPE VaK).
Úvodní informace a podmínky provozu aplikace MPVaK, která byla vytvořena pod záštitou Ministerstva zemědělství jako nástroj pro vedení vybraných údajů provozní a majetkové evidence vodovodů a kanalizací.
Publikováno: 27. 9. 2005

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.