IS VaK Informační systém vodovodů a kanalizací

Informační systém vodovodů a kanalizací (dále jen „IS VaK“) je již od roku 2007 plněním ustanovení v §§ 4, 5, 6, 29 a 36 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Specifikace IS VaK je stanovena vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí uvedený zákon, ve znění pozdějších přepisů, a to zejména příloh číslo 21 až 24 této vyhlášky. Předmětný informační systém poskytuje podklady pro tvorbu koncepcí, včetně mezirezortních, pro srovnávání subjektů v oboru vodovodů a kanalizaci, pro řešení problematiky udržitelnosti a samofinancování vodohospodářské infrastruktury a pro návrhy koncepčních řešeni v souvislosti s provozováním vodohospodářské infrastruktury.

Informační systém vodovodů a kanalizací provozuje Oddělení metodického řízení provozu Odboru vodovodů a kanalizací ministerstva (Oddělení 15132) a skládá se z těchto evidencí:

  • MPVaK – Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence,
  • VSVaK – Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v daném kalendářním roce,
  • PRVaK – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací a jeho průběžné aktualizace,
  • PPVaK – Povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace

IS VaK je modulární systém obsahující ucelený soubor evidencí a dokumentací v celém oboru vodovodů a kanalizací v rozsahu ustanovení uvedených právních předpisů a který současně zajišťuje vzájemnou kompatibilitu těchto evidencí. Prostřednictvím tohoto systému je rovněž zajišťován vzájemný přenos informací, evidencí a dokumentů mezi jednotlivými subjekty stanovenými právními předpisy.

V souvislosti se zařazením IS VaK do významných informačních systémů jsou postupně realizovány požadavky stanovené zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a vyhláškou č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích.

Přenos dat prostřednictvím veřejné webové služby ISDS a úpravy rozhraní pro předávání dat z vlastních aplikací nedistribuovaných MZe.
Publikováno: 7. 1. 2016

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.