Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 20. dubnu 2022

20. 4. 2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 15. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala až mírně rostla, ale u 4 % objektů rostla výrazně. Podíl mělkých vrtů se silně a mimořádně podnormální hladinou (41 %) se výrazně snížil, naopak podíl vrtů s normální hladinou (38 %) se zvýšil.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti mírně zlepšil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšování, u 7 % pramenů se ale zvětšila výrazně. Podíl pramenů se silně a mimořádně podnormální vydatností (41 %), podíl pramenů s normální vydatností (37%) a podíl pramenů se silně a mimořádně nadnormální vydatností (2 %) se příliš nezměnil.

Hladiny většiny toků v průběhu týdne převážně mírně klesaly. Na tocích odvodňujících horské oblasti docházelo ke kolísání v důsledku tání sněhové pokrývky. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 80 % průměru, ojediněle na tocích odvodňujících horské oblasti se zásobami sněhu v povodích se vyskytovaly i hodnoty kolem průměru. Z hlediska hydrologického sucha se situace nijak výrazně nezměnila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.