Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 30. listopadu 2022

30. 11. 2022

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 47. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (21 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů s normální hladinou (46 %) poklesl. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (9 %) mírně vzrostl. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému vzestupu (65 %), ale u 7 % objektů byl zaznamenán vzestup nebo velký vzestup hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 47. týdnu celkově mírně podnormální. Situace však byla regionálně velmi odlišná. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu vydatnosti na mírně podnormální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (36 %) se nezměnil. Podíl pramenů s normální vydatností (31 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (7 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zvětšení (59 %), ale u 4 % objektů bylo zaznamenáno zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti.

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně rozkolísané. V závěru týdne mírně stoupaly hladiny toků odvodňující níže položené oblasti Krkonoš a Jizerských hor v důsledku kombinace deště a tající sněhové pokrývky. Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry převážně podprůměrné až průměrné, nejčastěji v intervalu od 25 do 125 % průměru. V povodí Vltavy se vyskytovaly spíše mírně nadprůměrné průtoky (110 až 200 % Qm). Z hlediska hydrologického sucha se situace v povodí Labe a Vltavy výrazněji nezměnila, v povodí Moravy a Odry se slabě zhoršila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 48–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.