Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 25. říjnu 2023

25. 10. 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 42. týdnu celkově mírně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zhoršil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (24 %) a podíl vrtů s normální hladinou (49 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (1 %) se nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (53 %), u 1 % vrtů byl zaznamenán pokles hladin. Ke zlepšení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu nedošlo celkově k výraznější změně stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (33 %), podíl pramenů s normální vydatností (42 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (4 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (57 %), ale u 1 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení vydatnosti a u 2 % pramenů zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti.

Hladiny sledovaných vodních toků byly setrvalé nebo mírně kolísaly. V porovnání s dlouhodobými říjnovými normály byly průtoky podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 25 do 75 % Qm, jen ojediněle dosahovaly průměrných či mírně nadprůměrných hodnot. Z hlediska hydrologického sucha se situace nijak výrazně nezměnila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 52–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.