Informace o ÚZEI

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství.

Mezi jeho hlavní činnosti patří zajištění funkce informačního a vzdělávacího centra pro oblasti zemědělství. Oddělení Vzdělávání a certifikace z pověření ministerstva mimo jiné odpovídá za zajištění správy a provozu Registru poradců akreditovaných MZe, spolupracuje s nevládními organizacemi, podílí se v rámci své odborné působnosti na organizaci regionálních akcí, získává, analyzuje, vyhodnocuje a připravuje odborné podklady pro metodickou činnost. Zajišťuje aktualizaci a obsahovou údržbu webových stránek https://agronavigator.cz/

Integrální součástí ÚZEI je Knihovna Antonína Švehly (dříve Zemědělská a potravinářská knihovna). Jejím hlavním posláním je pro resort zajistit kvalitní a relevantní informační zdroje z oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících oborů. Knihovna poskytuje řadu služeb a to jak pro odbornou, tak i pro laickou veřejnost. Knihovna Antonína Švehly je spolehlivým informačním partnerem pro vaší práci, vědu a výzkum.

Související odkazy

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.