Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro rok 2017- Avízo

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v souladu se zněním Programu aplikovaného výzkumu na období 2017 – 2022, ZEMĚ, v Podprogramu II Podpora státní politiky v agrárním sektoru „Avízo“ o konkrétních výzkumných potřebách resortu pro 2. veřejnou soutěž, kterou Ministerstvo zemědělství plánuje vyhlásit ve druhém čtvrtletí 2017. Vyhlášená témata představují zaměření jednotlivých projektů, jejichž výsledky budou sloužit k podpoře státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu.

Pro klíčovou oblast Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji jsou to témata:

  • Možnosti zpracování zbytkové biomasy technologickým procesem kombinované termolýzy na pokročilé energetické nosiče a suroviny.
  • Energeticky soběstačný venkov.

  • Návrh moderních metod a systémů hospodaření na půdě za účelem snížení ekonomické a energetické náročnosti pěstebních systémů jako základu Zemědělství 4.0 nutného pro implementaci principů precizního zemědělství

Pro klíčovou oblast Udržitelné zemědělství a lesnictví jsou to témata:

  • Zkvalitnění produkce recirkulačních chovů ryb.

  • Zmírnění chřadnutí lesních porostů hlavních hospodářských dřevin, zejména smrku, dubu, borovice, vlivem sucha a stanovení nových postupů obnovy lesa v podmínkách probíhající klimatické změny.

  • Rozdrobenost vlastnictví lesa a její dopady na lesnickou politiku (zajištění toku informací, realizace strategických cílů, odborná správa financovaná Ministerstvem zemědělství).

  • Monitoring rezistence škodlivých organismů – virových a houbových chorob a škůdců.

  • Zavedení certifikace chovů prostých paratuberkolózy skotu.

Pro klíčovou oblast Udržitelná produkce potravin je to téma:

  • Med a průkaz jeho autenticity detekcí cizí alfa-amylázy.

  • Prevence civilizačních chorob.

Očekávaná doba řešení projektů bude maximálně 3 roky, což umožní rychlejší aplikaci výsledků pro potřeby útvarů státní správy a samosprávy a zvýší efektivitu postupů při výkonu státní správy v působnosti MZe.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.