Precizní zemědělství je moderní způsob produkce potravin, který reaguje na nové požadavky společnosti a technické možnosti digitální doby. Jedná se o ucelený systém agrotechnických opatření zavádějících technický a technologický potenciál do praxe s cílem dosažení ekologicky, energeticky a ekonomicky nejlepších výsledků při zachování kulturní krajiny a dlouhodobé udržitelnosti krajiny.

Ministerstvo zemědělství definuje precizní zemědělství jako: Strategii řízení založenou na sběru a analýze prostorových, klimatických, biologických a fyzikálně-chemických parametrů, a to s ohledem na jejich variabilitu v čase a prostoru, na jejichž základě jsou stanoveny optimální agrotechnická, zootechnická či manažerská opatření, vedoucí k zajištění ekonomicky a environmentálně udržitelných systémů zemědělského hospodaření.

Aktuality

Analýza rozšíření a využívání technologií precizního zemědělství v České republice

Analýza rozšíření a využívání technologií precizního zemědělství v České republice

13. 2. 2024
Na základě dotazníkového šetření vznikl dokument Analýza rozšíření a využívání technologií precizního zemědělství v ČR, který byl vypracován Ústavem zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a odbornou veřejností.   
Publikace Cílené ozelenění kolejových řádků

Publikace Cílené ozelenění kolejových řádků

26. 1. 2024
Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství vydal novou metodiku s názvem Cílené ozelenění kolejových řádků aplikátorů kapalných a pevných látek v konvenčním a ekologickém zemědělství.
Publikace precizního zemědělství

Publikace precizního zemědělství

26. 1. 2024
Ve spolupráci s několika odborníky z oboru byla vytvořena publikace o precizním zemědělství. V publikaci naleznete texty na téma, jakým způsobem je precizní zemědělství využíváno v rostlinné a živočišné výrobě, jaký má vztah k životnímu prostředí a ekologii. Dále jaké jsou v něm používány technologie, a jak může pomoci zemědělským podnikům optimalizovat výrobu.

Eastern Partnership Business Forum

22. 9. 2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu, ve spolupráci s ostatními partnery, pořádá ve dnech 17. až 18 října konferenci s názvem Eastern Partnership Business Forum: Geoeconomic Challenges and Opportunities. Cílem této konference je diskuse o existujících možnostech prohloubení a rozšíření hospodářské a obchodní spolupráce.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.