Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2020

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“) s počátkem řešení projektů v roce 2021.

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž vyhlášenou v roce 2020 byly zveřejněny dne 9. 3. 2020 na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a v souvisejících dokumentech v odkazech níže.

Harmonogram veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu ZEMĚ

Aktivita

Datum

Vyhlášení veřejné soutěže

4. května 2020

Začátek soutěžní lhůty

5. května 2020

Konec soutěžní lhůty – termín pro podávání návrhů projektů

17. června 2020 v 16:30:00

Konec soutěžní lhůty – termín pro zaslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu a zaslání dokladů pro prokázání způsobilosti uchazeče

17. června 2020 v 23:59:59

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže

13. listopadu 2020

Návrhy projektů bude možno podávat pouze v elektronické podobě, nově prostřednictvím Informačního systému Technologické agentury ČR („ISTA“) na adrese https://ista.tacr.cz.

Po odeslání návrhu projektu se vygeneruje list „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“, který odešle hlavní uchazeč do konce soutěžní lhůty ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „4. veřejná soutěž – Program ZEMĚ – NÁVRH PROJEKTU“. V jedné zprávě je možné odeslat více „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“.

Dokumenty k prokázání způsobilosti zašle každý uchazeč dle podmínek zadávací dokumentace veřejné soutěže samostatně do ukončení soutěžní lhůty ze své datové schránky do datové schránky poskytovatele.

Předkládá-li uchazeč více návrhů projektů, ať už jako hlavní příjemce nebo je v roli dalšího účastníka, postačí jediné řádné doručení dokumentů k prokázání způsobilosti. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „4. veřejná soutěž – Program ZEMĚ – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI“.

ID datové schránky Ministerstva zemědělství: yphaax8.

Pro dotazy k podmínkám veřejné soutěže a podávání návrhů projektů zasílejte prostřednictvím aplikace Helpdesk na https://helpdesk.tacr.cz/ nebo kontaktujte pracovníky odd. NAZV.

Často se opakující dotazy budou zveřejňovány na tomto místě.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.