Dokumenty

 • Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ (aktualizované znění)
 • Zadání pro veřejnou soutěž
 • Statut a jednací řád Programové komise Ministerstva zemědělství pro hodnocení návrhů projektů výzkumu a vývoje ve veřejných soutěžích programu zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 - 2018 „KUS“
 • Složení Programové komise Ministerstva zemědělství programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 – 2018 „KUS“
 • Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)
 • Protokol o předání a převzetí návrhů projektů do Veřejné soutěže KUS
 • SW přihláška Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu „KUS“ 2015
 • Příručka pro uchazeče k Veřejné soutěži KUS s počátkem řešení 2016
 • Vzor smlouvy o poskytnutí podpory
 • Přílohy ke stažení:
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Čestné prohlášení o prokázání způsobilosti a DPH
  • Čestné prohlášení typu organizace, tj. kategorie podle Rámce
  • Příloha Čestné prohlášení pravidla pro odvětví zemědělství a rybolovu
  • Potvrzení státní správy jako uživatele výsledků projektu
  • Údaje pro výpis z rejstříku trestu

Přílohy

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.