Dotace

Finanční prostředky na podporu Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství jsou poskytovány ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva zemědělství, a to formou dotace, konkrétně se jedná o dotační program 6. Genetické zdroje. Účelem poskytování dotací je zachování genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů, neboť ty jsou kulturním dědictvím a mají pro lidstvo nevyčíslitelnou hodnotu, ať již jsou využívány tradičním zemědělstvím, konvenčním či moderním šlechtěním anebo genovým inženýrstvím. Potřeba bezpečného a trvalého uchování genetických zdrojů vyplývá z jejich ohrožení ztrátou či genetickou erozí, zejména v důsledku činností člověka, jeho vlivu na prostředí a stále rychlejší obměny a unifikace odrůd, plemen nebo kmenů v zemědělské praxi a celém agrárním sektoru.

Podmínky pro poskytování a čerpání finančních podpor na udržování a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů jsou pro jednotlivé účastníky Národního programu stanoveny v každoročně vydávaných Zásadách, kterými se na základě § 1, § 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství. Žadatelé o dotaci zde najdou postupy pro podávání žádostí, závazné termíny i potřebné formuláře.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.