Rozhovor první - vinař

Vinař - je osoba zabývající se vinařstvím. Pěstuje nebo nakupuje hrozny, vyrábí z nich víno, které následně prodává. Sudové víno prodává buď ze sklepa, nebo má vinotéku.


Vysvětlivky

1 - Obal určený pro spotřebitele – jednorázový nebo bez výměny jednorázového uzávěru znovu nenaplnitelný obal o maximálním objemu 20 litrů, který v místě prodeje tvoří spolu s jeho obsahem prodejní jednotku pro spotřebitele, a jsou na něm nebo na etiketě k němu připojené uvedeny údaje podle předpisů Evropské unie, tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

3 - Sudové víno – víno nebo jiný produkt uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2204 nebo 2205, s výjimkou moštu, určené k prodeji spotřebiteli nebo prodávané spotřebiteli z jiného obalu než z obalu určeného pro spotřebitele.

4 - Čepované víno - víno prodávané spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě prodeje nebo jako zabalené v místě prodeje na žádost spotřebitele z jednorázového obalu určeného pro spotřebitele s jediným otvorem k plnění a nevyměnitelným výčepním ventilem.

6 - Portál farmáře – online aplikace sloužící zemědělcům při plnění jejich zákonných povinností

9 – Registr vinic – Registr vinic obsahuje seznam registrovaných vinic a údaje o nich, včetně údajů o pěstitelích; údaje o hodnocených a zatříděných vínech, provedených kontrolách pěstitelů, výrobků a osob uvádějících produkty do oběhu, údaje o produktech a evidenční knihy obchodních zprostředkovatelů; seznam provozoven výrobců vína nebo příjemců nebaleného vína, v nichž je sudové víno prodáváno spotřebiteli; množství nebaleného vína, vinných hroznů čerstvých, jiných než stolní hrozny, moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a rmutu spolu s dalšími údaji podle § 14a; evidenční knihy podle § 30 odst. 3; údaje podle předpisů Evropské unie. Vedením registru vinice je pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.