Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace

20. 12. 2023

Ministerstvo zemědělství (MZe) jako příslušný správní orgán na základě § 44 odst. 1 písm. d) a § 44 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává opatření obecné povahy, kterým se stanovuje METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2024 (MKZ 2024).

MZe prostřednictvím MKZ 2024 v souladu s § 44 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona na základě nákazové situace a jejího předpokládaného vývoje a se zřetelem na zvláštní veterinární záruky požadované v souvislosti s mezinárodním obchodem se zvířaty a jejich produkty stanoví, které programy ozdravování zvířat, úkony související s kontrolou dědičnosti zdraví, úkony související s kontrolou pohody zvířat, povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, se provádějí v příslušném kalendářním roce, a to včetně podmínek a lhůt k jejich provedení, a určuje, které z nich a v jakém rozsahu se hradí z prostředků státního rozpočtu.

MKZ 2024 jako opatření obecné povahy dle § 44 odst. 3 veterinárního zákona nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce MZe a vyvěšuje se po celý kalendářní rok, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na elektronické úřední desce MZe .

Stáhnout (pdf, 715 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.