Přehled předkládaných nominací VPN v souladu s § 13 nominačního zákona

V souladu s § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon), Ministerstvo zemědělství zveřejňuje nominace předkládané k projednání Výboru pro personální nominace. Níže uvedení uchazeči doložili splnění podmínek uvedených v § 14 nominačního zákona.

 • Ing. Miloše Peteru (nar. 1958) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy,
 • Ing. Karla Otavu (nar. 1951) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky,
 • Ing. Martina Fantyše (nar. 1955) na pozici člena dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční  rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF, a.s.),
 • Ing. Kamila Bílka (nar. 1953) na pozici člena dozorčí rady akciové společnosti Jihomoravské pivovary, a.s.,
 • Dr. Ing. Radovana Martínka, MBA (nar. 1967) na pozici člena představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (PGRLF, a.s.),
 • Mgr. Janu Voříškovou (nar. 1975) na pozici členky dozorčí rady akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s.,
 • Ing. Jiřího Pondělíčka, Ph.D. (nar. 1959) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p.,
 • PhDr. Jana Závěšického (nar. 1982) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p.,
 • Ing. Jaromír Žáček (nar. 1964) na pozici člena  dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p.,
   
 • Mgr. Jaroslava Janáčka (nar. 1978) na pozici člena představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (PGRLF, a.s.),
 • Ing. Ivana Čermáka (nar. 1957) na pozici člena dozorčí rady akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s.,
 • Ing. Jiřího Havlíčka (nar. 1948) na pozici člena dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF, a.s.),
 • Ing. Karla Tylla (nar. 1975)  na pozici člena dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF, a.s.),
 • Víta Rajtšlégra (nar. 1967) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p.,
 • Ing. Jiřího Pondělíčka, Ph.D. (nar. 1959) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, s.p.,
 • Mgr. Františka Lukla, MBA (nar. 1977) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p.,
 • Ing. Želmíru Mackovou, MBA (nar. 1976) na pozici členky dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p.,
 • Ing. Bereniku Peštovou, Ph.D. (nar. 1971) na pozici členky dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p.,
 • RNDr. Pavla Punčocháře, CSc. (nar. 1944) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p.,
 • Ing. Jarmilu Smotlachovou  (nar. 1966) na pozici členky dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p.,
 • Ing. Jana Doležala (nar. 1986) na pozici člena dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF, a.s.),
 • Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimíra Ecka (nar. 1971) na pozici člena představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (PGRLF, a.s.),
 • Mgr. Ondřeje Marečka (nar. 1978) na pozici člena představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (PGRLF, a.s.),
 • Ing. Marian Čiernika (nar. 1983) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p.,
 • Ing. Jana Landu  (nar. 1957) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p.,
 • Ing. Miloslava Vomočila  (nar. 1962) na pozici člena představenstva akciové společnosti Státní zkušebna strojů a.s.,
 • prof. Ing. Petra Skleničku, CSc. (nar. 1964) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p.,
 • Ing. Alenu Binhackovou  (nar. 1964) na pozici členky dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p.,
 • Ing. Jana Sechtera (nar. 1968) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p.,
 • Ing. Jaromíra Žáčka (nar. 1964) na na pozici předsedy představenstva akciové společnosti Jihomoravské pivovary, a.s.,
 • Ing. Pavla Zemánka (nar. 1976) na pozici člena dozorčí rady akciové společnosti Státní zkušebna strojů a.s.,
 • Mgr. Janu Voříškovou (nar. 1975) na pozici členky dozorčí rady akciové společnosti Jihomoravské pivovary, a.s.,
 • Ing. Jana Procházku  (nar. 1979) na pozici člena dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p,
 • Ing. Jana Zámečníka (nar. 1985) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p.,
 • Ing. Jiřího Němce (nar. 1971) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p.,
 • Mgr. Moniky Brzeskovou (nar. 1977) na pozici členky dozorčí rady státního podniku Povodí Odry, s.p.,
 • Ing. Jiřího Pagáče (nar. 1956) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Odry, s.p.,
 • Ing. Antonina Milicia, Ph.D., MBA (nar. 1974) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Odry, s.p.,
 • Ing. Martina Fantyše (nar. 1955) na pozici člena představenstva akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s.,
 • Mgr. Ing. Jiřího Lehejčka, Ph.D. (nar. 1986) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Lesy ČR, s.p.,
 • Lukáše Blažeje (nar. 1996) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p.,
 • Ing. Tomáše Popelu, Ph.D. (nar. 1984) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p.,
 • Ing. Petra Navrátila, Ph.D. (nar. 1960) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Lesy ČR, s.p.,
 • Davida Čermáka (nar. 1979) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p.,
 • Ing. Miroslava Noska (nar. 1971) na pozici člena dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p.,
 • Mgr. Lukáše Zdvihala (nar. 1977) na pozici člena dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p.,
 • Ing. Martina Machů (nar. 1978) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Lesy ČR, s.p.,
 • Ing. Gabrielu Dlouhou, Ph.D., MPA (nar. 1978) na pozici členky dozorčí rady státního podniku Mezinárodní testování drůbeže, s.p.,
 • Mgr. Vladimíra Melichara (nar. 1974) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, s.p.,
 • Mgr. et Ing. Jána Bahýľa (nar. 1984) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p.,
 • doc. Dr. Ing. Josefa Kučeru (nar. 1971) na pozici člena představenstva akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF, a.s.),
 • Mgr. Jana Grolicha (nar. 1984) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p.,
 • Ing. Milana Žďárka (nar. 1959) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p.,
 • Mgr. Milana Šťovíčka (nar. 1958) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, s.p.,
 • Mgr. Libora Hoppeho (nar. 1962) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p.,
 • RNDr. Jana Zahradníka (nar. 1949) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p.,
 • Ing. Víta Rouse (nar. 1982) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, s.p.,
 • Ing. Jakuba Sajdla (nar. 1980) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Odry, s.p.,
 • Ing. Rudolfa Jahodu (nar. 1983) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p.,
 • Mgr. Jana Kočího (nar. 1976) na pozici člena dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p.,
 • Ing. Miroslava Krajíčka (nar. 1946) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Odry, s.p.,
 • Ing. Tomáše Hřebíka, Ph.D. (nar. 1979) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p.,
 • Ing. Marcela Kollmanna (nar. 1971) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Ohře, s.p.,
 • Mgr. Radka Brázdu (nar. 1972) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Moravy, s.p.,
 • Ing. Ladislava Vilimovského (nar. 1948) na pozici člena dozorčí rady akciové společnosti Jihomoravské pivovary, a.s.,
 • Ing. Petra Bendla (nar. 1966) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p.,
 • Ing. Marcelu Antošovou (nar. 1972) na pozici členky dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF, a.s.),
 • JUDr. Ladislava Futteru (nar. 1955) na pozici člena dozorčí rady akciové společnosti Jihomoravské pivovary, a.s.,
 • RNDr. Lubomíra Parohu (nar. 1958) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p.,
 • Ing. Zbyňka Jeřábka, MBA, Ph.D. (nar. 1970) na pozici předsedy představenstva akciové společnosti Státní zkušebna strojů a.s.,
 • Ing. Pavla Hájka (nar. 1979) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky, s.p.,
 • Ing. Štěpána Kalu, MBA, Ph.D. (nar. 1979) na pozici člena dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF, a.s.),
 • Ing. Dalibora Šafaříka, Ph.D. (nar. 1973) na pozici generálního ředitele státního podniku Lesy ČR, s.p.,
 • Bc. Libora Honzárka (nar. 1963) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Vltavy, s.p.,
 • Ing. Pavla Hakla (nar. 1975) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Mezinárodní testování drůbeže, s.p.,
 • Doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D. (nar. 1952) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p.,
 • Jaroslava Havla (nar. 1963) na pozici člena dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p.,
 • Dr. Ing. Radovana Martínka, MBA (nar. 1967) na pozici člena představenstva akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF, a.s.),
 • Ing. Jana Svejkovského (nar. 1973) na pozici generálního ředitele státního podniku Povodí Ohře, s.p.,
 • Ing. Daniela Pokorného (nar. 1975) na pozici člena dozorčí rady státního podniku povodí Ohře, s.p.,
 • Ing. Radka Hospodky  (nar. 1972) na pozici člena dozorčí rady státního podniku povodí Ohře, s.p.,
 • Mgr. Jany Voříškové (nar. 1975) na na pozici členky dozorčí rady akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s.,
 • Ing. Martina Mareše (nar. 1982) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p.,
 • Ing. Ivana Čermáka (nar. 1957) na pozici člena dozorčí rady akciové společnosti Státní zkušebna strojů, a.s.,
 • Ing. Petra Dlouhého, MBA (nar. 1978) na pozici člena dozorčí rady akciové společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF, a.s.),
 • Ing. Jindřicha Fialku (nar. 1974) na pozici člena dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar, n.p.,
 • Ing. Jiřího Dudu (nar. 1973) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Odry, s.p.,
 • Milana Brandejse (nar. 1968) na pozici člena dozorčí rady státního podniku Povodí Labe, s.p.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.