ČR a Evropská unie

Již v listopadu 1989 se v Programových zásadách Občanského fóra objevila zmínka o tom, že „počítáme se začleněním do evropské integrace“, Česká republika však po náročných jednáních vstoupila do Evropské unie spolu s dalšími devíti státy až v roce 2004.

vlajka EUVstupu předcházelo období vyjednávání, které bylo zahájeno rozhovory s Evropskými společenstvími o uzavření asociační dohody 20. prosince 1990. Na konci roku 1991 pak byla podepsána Evropská dohoda o přidružení ČSFR, Maďarska a Polska k Evropským společenstvím. Ratifikační proces Evropské dohody byl sice následně během rozpadu Československa v roce 1992 pozastaven Evropskými společenstvími, záhy byl však obnoven a roku 1993 došlo k podepsání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a ES a jejich členskými státy na straně druhé, která vstoupila v platnost 1. února 1995.

Na zasedání v Kodani v červnu 1993 se následně Evropská rada dohodla, že asociované země ze střední a východní Evropy se mohou stát členy Evropské unie. Zároveň bylo stanoveno, že ke vstupu dojde, jakmile bude země schopná přijmout všechny povinnosti spojené se členstvím, bude splňovat ekonomické a politické podmínky a bude mít dostatečnou administrativní a soudní kapacitu potřebnou k převzetí acquis. Dne 17. ledna 1996 pak podala Česká republika přihlášku ke členství v Evropské unii.

Po dalších jednáních rozhodla Evropská rada dne 13. prosince 1997 o oficiálním pozvání 11 kandidátských států ke vstupu do EU.  Lucemburský summit dále rozhodl, že v průběhu jara 1998 budou svolány bilaterální mezivládní konference, které zahájí přístupová jednání se šesti státy: Kyprem, Maďarskem, Polskem, Estonskem, Českou republikou a Slovinskem (tzv. lucemburská skupina). Samotný proces rozšiřování byl pak zahájen v Bruselu za účasti ministrů zahraničí EU15 a 11 kandidátských států včetně ČR dne 30. března 1998.

V dubnu 1998 začala v Bruselu další část rozhovorů o vstupu – tzv. „screening“, tj. analytické srovnávání legislativy kandidátských zemí s evropským právem. Po předběžných technických jednáních započala v listopadu 1998  vlastní jednání o přistoupení ČR k EU na ministerské úrovni. Pro potřeby screeningu bylo aquis rozděleno dle oblastí do 31 kapitol. Dne 5. listopadu 2003 byla následně vydána tzv. Souhrnná monitorovací zpráva o přípravách České republiky na členství.

Předvstupní proces s deseti kandidátskými státy včetně ČR byl ukončen na zasedání Evropské rady ve dnech 12. - 13. prosince 2002 v Kodani. Byly uzavřeny všechny vyjednávací kapitoly včetně přechodných období, která poskytla novým členským zemím delší lhůtu k úspěšnému vyrovnání se všemi závazky vyplývajícími z členství v EU. Evropská rada zde v souladu se stanoviskem Komise rozhodla o přijetí 10 nových členských států včetně České republiky a jejich vstupu do EU dne 1. května 2004.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.