Koordinační místo (Focal Point) pro technickou a vědeckou spolupráci s EFSA

Koordinační místo pro spolupráci s EFSA (EFSA Focal Point) je prostředníkem mezi EFSA, národními úřady pro bezpečnost potravin (příp. organizacemi vykonávajícími tuto roli v členských státech) a dalšími zainteresovanými skupinami v členských státech – vědeckými institucemi, spotřebiteli a dalšími.

V České republice byl zajištěním činnosti Koordinačního místa pověřen Odbor bezpečnosti potravin, který je součástí Sekce zemědělství a potravinářství Ministerstva zemědělství.

Základním úkolem koordinačního místa je podporovat zástupce ČR v Poradním sboru EFSA a to zajišťováním výměny vědeckých informací mezi EFSA a ČR, poskytováním podpory a poradenství při společně řešených projektech (zapojení organizací do spolupráce s EFSA podle čl. 36 nařízení 178/2002, přihlašování expertů do Databáze expertů) a zvyšováním viditelnosti EFSA a jeho výstupů v členské zemi.

Zástupci koordinačních míst se pravidelně scházejí za účelem výměny informací a dalšího rozvoje sítí. Průběžně spolu komunikují podle aktuálních potřeb.

S jakýmikoliv dotazy týkajícími se spolupráce s EFSA (ať již současné, či budoucí) je možné se obrátit na Koordinační místo pro spolupráci s EFSA na adrese efsa.focalpoint@mze.cz.

Informace zprostředkovávané koordinačním místem

5. 10. 2020
Přehled dokumentů a informací.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.