Informační centrum bezpečnosti potravin

IC Bezpečnosti potravin

Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) vzniklo v roce 2002 na základě usnesení vlády ČR č. 1320/2001 ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice. ICBP je součástí odboru bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství. Jeho úkolem je získávat a třídit dostupné informace z oblasti bezpečnosti potravin, zajišťovat jejich tok k příslušným institucím, zajišťovat osvětu a organizovat vzdělávací akce pro spotřebitele.

Uživatelé služeb ICBP dostávají ověřené a srozumitelné informace pokrývající celý řetězec výroby potravin, tj. od farmy až po konečného spotřebitele. Vedle problematiky bezpečnosti (nezávadnosti) potravin se ICBP zaměřuje na otázky výživy obyvatel s cílem dosáhnout zlepšení zdravotního stavu populace v ČR.

Informační centrum bezpečnosti potravin zajišťuje:

1) Internetové stránky a aplikace

Internetové stránky bezpecnostpotravin.cz
Internetové stránky bezpecnostpotravin.cz poskytují základní informace o problematice bezpečnosti potravin a systému jejího zabezpečení v rámci ČR. K dispozici jsou tiskové zprávy dozorových orgánů, hlášení systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), aktuální informace o možném riziku z potravin, hygieně při manipulaci s potravinami, ale i informace z oblasti výživových doporučení. Uživatelé internetových stránek mohou zdarma využívat službu tzv. e-mail listu, tj. po zaregistrování je jim zasílán souhrn aktuálních informací v periodicitě, kterou si sami určí.

Rychlé informace o závadných potravinách na českém trhu
Prostřednictvím internetových stránek bezpecnostpotravin.cz se uživatelé mohou zaregistrovat k elektronickému zasílání zpráv o závadných potravinách, které v tržní síti zachytily dozorové orgány. Další informace (i k hromadným registracím) na e-mailové adrese olaf.deutsch@mze.cz nebo na telefonním čísle 221 81 2361,  607 886 278.

Bezpečnost potravin A-Z
Slovník Bezpečnost potravin A-Z objasňuje základní termíny z  problematiky bezpečnosti potravin, potravinářství, výživy a z dalších souvisejících oborů. Slovník je volně dostupný z internetových stránek bezpecnostpotravin.cz. Vstup do slovníku Bezpečnost potravin A-Z zde.

Aplikace do mobilních telefonů "Víš co jíš?"

Odbor bezpečnosti potravin Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství  spustil novou aplikaci „Víš co jíš?“, určenou pro majitele mobilních telefonů, které pracují v operačním systému Android verze 2.3.3 (Gingerbread) a vyšších verzích. Nový program přináší do mobilních telefonů přehledný seznam povolených potravinářských přídatných látek (tzv. Éček) s jejich detailním popisem a výkladový slovník pojmů „Bezpečnost potravin A-Z“.

Nová aplikace do mobilních telefonů "Víš co jíš?" je ke stažení na adrese:  https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.viscojis

Internetové stránky viscojis.cz
Internetové stránky viscojis.cz  jsou primárně určeny spotřebitelům. Na jejich tvorbě se podílejí odborníci z rezortu ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství, a to ve spolupráci s odborníky z České zemědělské univerzity. Uvedené stránky poskytují seriózní a ověřené informace o potravinách, možných rizicích z konzumace potravin, výživových a hygienických doporučeních a řadu zajímavostí z domova i ze zahraničí.

Součástí webových stránek je aplikace, která je přímo vázaná na výukový program pro pedagogy 2. stupně ZŠ "Výživa ve výchově ke zdraví" a pracovní sešity, které jsou určené pro žáky osmých a devátých tříd ZŠ.

Internetové stránky foodsafety.cz
Internetové stránky foodsafety.cz jsou určeny zahraničním uživatelům. Poskytují jim informace o tom, jak funguje v České republice systém zabezpečení nezávadných potravin. Uživatelé ze zahraničí mají k dispozici vybrané překlady tiskových zpráv dozorových orgánů a kontakty na organizace, které jsou součástí systému bezpečnosti potravin v ČR. Dostávají rovněž informace z koordinačního místa (Focal Point) pro technickou a vědeckou spolupráci s EFSA.

2) Vzdělávací aktivity a přednášková činnost ICBP

Výukové programy pro děti předškolního věku a 1. stupně ZŠ
Výukové programy vycházejí z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) „5 klíčů k bezpečnému stravování“ - dospělá verze „5 klíčů k bezpečnému stravování“ - dětská verze.
Od roku 2011 programy volně čerpají i z programu „Výživa ve výchově ke zdraví“. Na realizaci zábavných programů pro děti se podílejí Sdružení Tereza a hudební skupina Vanda a Standa. Programy jsou nabízeny zdarma pouze předškolním zařízením a 1. stupni ZŠ.

Přednášky pro žáky 2. stupně ZŠ
Cílem přednáškové činnosti je představit nový produkt ICBP pro děti a pedagogy 2. stupně ZŠ. Téma bezplatných přednášek je sestaveno podle osnovy nového výukového programu pro pedagogy 2. stupně („Výživa ve výchově ke zdraví“). V rámci přednášky vedené jedním nebo dvěma odbornými lektory jsou probírána témata týkající se problematiky zdravé výživy, základních hygienických a stravovacích návyků, alimentárních onemocnění.

Přednášky pro dospělé spotřebitele
ICBP realizuje v omezené míře i přednášky pro dospělé spotřebitele a studenty středních škol. Cílem přednášek je poskytnout informace o fungování systému bezpečnosti potravin v ČR. Přednášky pro spotřebitele jsou plně hrazeny z prostředků MZe.

Hlavní témata přednášek:

  • Systém bezpečnosti potravin
  • Činnost Informačního centra bezpečnosti potravin (jak získat  informace)
  • Prevence onemocnění z potravin, zdravá výživa

Elektronická učebnice Výukový program pro resort MŠMTVýživa ve výchově ke zdraví
Elektronická učebnice  byla vypracována ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK a je určen pro pedagogy a žáky 2. stupně ZŠ. Cílem produktu je nabídnout rezortu MŠMT kvalitní produkt pro výuku žáků 2. stupně ZŠ, který vychází pouze z ověřených informačních zdrojů. Samotný program je rozdělen na šest základních témat:

  • Živiny a voda
  • Výživová doporučení
  • Výživa a nemoci
  • Nákazy z potravin a jejich prevence
  • Otravy z jídla
  • Potravinová bezpečnost

Každý pedagog má možnost si ke své výuce vybrat požadované téma. K výuce jsou  připraveny k volnému stažení pracovní sešity k elektronické učebnici pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, který  slouží k procvičení probrané kapitol. Výukový program a pracovní sešity jsou  k dispozici  na hlavní stránce webových stránek viscojis.cz/teens ale i na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz.

Další vzdělávací akce pro spotřebitele
ICBP realizuje pro spotřebitelskou veřejnost kromě přednášek a výukových programů i další akce s tématikou bezpečnosti potravin, na kterých spotřebitelé získávají podrobné informace k dané problematice. Součástí tzv. Dnů bezpečnosti potravin jsou nejenom přednášky, ale i realizace výše uvedených programů pro děti, popřípadě i rozdávání materiálů z produkce ICBP. Aktivity ICBP se realizují pouze na akcích nekomerčního charakteru, např. pro školská zařízení, zdravá města, Státní zdravotní ústav - regionální pracoviště podpory zdraví apod.
Další informace ke vzdělávacím  aktivitám ICBP získáte u Olafa Deutsche (tel.: 607 886 278, e-mail: olaf.deutsch@mze.cz).

3) Tiskový materiál ICBP

Propagační materiály a publikace
ICBP poskytuje veřejnosti řadu vzdělávacích materiálů – publikací, letáků a příruček. Publikace jsou k dispozici v elektronické verzi zde.  Označené materiály lze získat v omezeném množství v tištěné formě, a to přímo na adrese MZe, Těšnov 17, Praha,  nebo poštou na vyžádání (e-mail: olaf.deutsch@mze.cz).
Všechny publikace jsou k dispozici zdarma, včetně úhrady poštovného. Publikace jsou určené (v omezeném množství)  pouze na aktivity k danému tématu.

7. ročník akce pro děti „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“ se bude konat 7. a 8. října 2022

7. 10. 2022 13:00 - 8. 10. 2022 17:00
Soutěž
Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 1300/44, Praha 7 - Holešovice
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem Praha a Českou zemědělskou univerzitou pořádají již 7. ročník akce pro rodiny s dětmi s názvem:  „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“   "Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?" je zábavná soutěžní hra tematicky zaměřená na zdravou výživu a správné zacházení s potravinami. Akce pro děti se bude konat v pátek 7. a v sobotu…

Video "Pět klíčů k bezpečnému stravování"

25. 2. 2020
Video názorně vysvětluje základní hygienická pravidla při manipulaci s potravinami.

5. ročník akce pro děti „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“ se koná 18. a 19. října 2019

18. 10. 2019 9:00 - 19. 10. 2019 17:00
Soutěž
Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, Praha 7
Ministerstvo zemědělství, Sekce zemědělství a potravinářství, ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem Praha a Českou zemědělskou univerzitou pořádají v pátek 18. a v sobotu 19. října 2019, od 9 do 17 hodin v prostorách Národního zemědělského muzea 5. ročník akce pro rodiny s dětmi a dětské kolektivy:   „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“   Náplní akce je zábavná soutěžní hra tematicky…

V sobotu 24. 8. se konal již tradiční Den zdraví pro rodiny s dětmi v rámci agrosalonu Země živitelka

28. 8. 2019
Den zdraví se konal v rámci doprovodných programů 46. ročníku agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.

4. ročník akce pro děti „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“ se koná 5. a 6. října 2018

5. 10. 2018 9:00 - 6. 10. 2018 17:00
Soutěž
Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, Praha 7
Úřad pro potraviny Ministerstva zemědělství ve spolupráci  s Národním zemědělským muzeem Praha pořádají v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018, od 9 do 17 hodin v prostorách Národního zemědělského muzea 4. ročník akce pro rodiny s dětmi a dětské kolektivy: „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“ Náplní akce je zábavná soutěžní hra tematicky zaměřená na zdravou výživu a správné zacházení…

Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?

6. 10. 2017 9:00 - 7. 10. 2017 17:00
Soutěž
Národní zemědělské muzeum Praha
Úřad pro potraviny Ministerstva zemědělství ve spolupráci  s Národním zemědělským muzeem Praha pořádají v pátek 6. a v sobotu 7. října 2017 od 9 do 17 hodin v prostorách Národního zemědělského muzea 3. ročník akce pro rodiny s dětmi a dětské kolektivy: „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“ Náplní akce je zábavná soutěžní hra tematicky zaměřená na zdravou výživu a správné zacházení…
Video Mléko

Video Mléko

9. 6. 2017
Mléko – pár faktů a zajímavostí o jedné z nejdůležitějších potravin

ICBP se účastnilo Dne dětí na Střeleckém ostrově

8. 6. 2017
ICBP připravilo pro děti soutěžní program s tematikou o původu a správném zacházení s potravinami.

„Den zdraví“ na výstavě Země živitelka 2016 se vydařil

8. 9. 2016
Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství připravil pro návštěvníky letošního 43. ročníku výstavy Země živitelka v rámci doprovodných programů akci pro rodiny s dětmi „Den zdraví“.

Den zdraví na výstavě Země živitelka

27. 8. 2016 9:00 - 16:00
Soutěž
u vchodu do pavilonu Ministerstva zemědělství (plocha 402) v areálu Výstaviště České Budějovice a.s.
Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin, Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny, pořádá v rámci doprovodných aktivit na výstavě Země živitelka akci pro rodiny s dětmi „Den zdraví“, který se bude konat v sobotu 27. 8. 2016 od 9.00 do 16.00 hodin. Aktivity v průběhu akce „Den zdraví“: Informační PROMO stánek Informačního centra bezpečnosti potravin MZe    Pro veřejnost budou k…
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.