Tisková zpráva ke zveřejnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro Programový rámec Strategického plánu SZP na období 2023–2027 jako součást Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Dne 20. 4. 2023 byla ministrem zemědělství podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro Programový rámec Strategického plánu SZP na období 2023–2027 jako součást Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro intervenci 52.77 LEADER.

Pravidla specifikují obsah Programového rámce Strategického plánu SZP (dále jen „SP SZP“) jako součást strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „CLLD“), podání žádosti o podporu Programového rámce SP SZP, hodnocení a schvalování Programového rámce SP SZP, změny strategie CLLD týkající se programového rámce SP SZP či podmínky pro MAS včetně sankčního systému. Součástí Pravidel je rovněž 6 příloh, které obsahují rozdělení alokace mezi jednotlivé MAS, výběrová kritéria pro hodnocení programového rámce SP SZP, strukturu Programového rámce SP SZP, strukturu Fiche pro Programový rámec SP SZP, vzorové Fiche pro Programový rámec SP SZP a roční plán indikátorů.

Příjem žádostí o schválení Programových rámců SP SZP bude zahájen 21. 6. 2023 a bude trvat do 31. 7. 2023. Vyhlášení druhého kola příjmu žádostí o schválení Programových rámců SP SZP se předpokládá v září tohoto roku.

Online seminář k těmto Pravidlům a k postupu přípravy Programového rámce je naplánován na 22. 5. 2023.

Projekty konečných žadatelů implementované prostřednictvím schválených Programových rámců SP SZP MAS budou moci být předkládány v rámci výzev od roku 2024. MAS budou moci realizovat rovněž projekty spolupráce. Pravidla pro konečné žadatele a Pravidla pro projekty spolupráce budou zveřejněna v dostatečném předstihu.

Celková finanční alokace na tuto intervenci činí 201 mil. EUR, tedy cca 4,9 mld. Kč.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/spszp a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.